World Medical Association en de Verklaring van Genève@2x

VERKLARING VAN GENÈVE

Een moderne versie van de Eed van Hippocrates

De verklaring van Genève is een reeks richtsnoeren betreffende de mensenrechten en de rechten van patiënten. De noodzaak voor een verbetering van de medische ethiek werd overduidelijk na het tribunaal van Neurenberg waarin de medische experimenten van nazi-artsen wereldkundig werden. Ook kwamen na de Tweede Wereldoorlog de afschuwelijke experimenten van de Japanse Eenheid 731 in Mantsjoerije aan het licht. Terwijl de Code van Neurenberg werd opgesteld door de justitiële macht in het Artsenproces in Neurenberg, de zaak De Verenigde Staten van Amerika vs. Karl Brandt, et al., is de Verklaring van Genève een initiatief van de internationale artsenvereniging World Medical Association (WMA) en bedoeld als een gemoderniseerde formulering van de aloude Eed van Hippocrates. Men hoopte dat een moderne formulering van de morele waarheden van die eed beter konden worden begrepen en erkend. Volgens de WMA is de verklaring een ‘belofte’.

 

Door CF van der Horst
27 december 2022

DE VERKLARING VAN GENÈVE

Goedgekeurd door de 2e Algemene Vergadering van de World Medical Association, Genève, Zwitserland, september 1948
en gewijzigd door de 22e World Medical Assembly, Sydney, Australië, augustus 1968
en de 35e World Medical Assembly, Venetië, Italië, oktober 1983
en de 46e WMA General Assembly, Stockholm, Zweden, september 1994
en redactioneel herzien door de 170e WMA Council Session, Divonne-les-Bains, Frankrijk, mei 2005
en de 173e WMA Council Session, Divonne-les-Bains, Frankrijk, mei 2006
en gewijzigd door de 68e WMA General Assembly, Chicago, Verenigde Staten, oktober 2017.

De belofte van de arts

ALS LID VAN DE MEDISCHE BEROEPSGROEP:

ZWEER IK PLECHTIG mijn leven in dienst van de mensheid te stellen;

DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN VAN MIJN PATIËNT zal mijn eerste overweging zijn;

IK ZAL de autonomie en waardigheid van mijn patiënt RESPECTEREN;

IK ZAL het grootste respect voor het menselijk leven BEWAREN;

IK ZAL NIET TOESTAAN dat overwegingen van leeftijd, ziekte of handicap, geloof, etnische afkomst, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur, ras, seksuele geaardheid, sociale status of enige andere factor tussen mijn plicht en mijn patiënt komen te staan;

IK ZAL de geheimen die mij worden toevertrouwd RESPECTEREN, zelfs nadat de patiënt is overleden;

IK ZAL mijn beroep naar eer en geweten en in overeenstemming met de goede medische praktijk UITOEFENEN;

IK ZAL de eer en de edele tradities van het medische beroep HOOG HOUDEN;

IK ZAL mijn leraren, collega’s en studenten het respect en de dankbaarheid GEVEN die zij verdienen;

IK ZAL mijn medische kennis DELEN ten voordele van de patiënt en de vooruitgang van de gezondheidszorg;

IK ZAL ZORG DRAGEN voor mijn eigen gezondheid, welzijn en capaciteiten om zorg van de hoogste kwaliteit te verlenen;

IK ZAL mijn medische kennis NIET GEBRUIKEN om mensenrechten en burgerlijke vrijheden te schenden, zelfs niet onder bedreiging;

IK DOE deze beloften plechtig, vrij en naar waarheid.

Meer weten?

Wat weet en arts wel of niet? In welke mate is er sprake van kwakzalverij onder reguliere artsen? Waarom weten de meeste dokters weinig tot niets over voeding?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Copyright © 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag