De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie@2x

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie

Ouders en leerkrachten misleid

In de afgelopen jaren is velen duidelijk  geworden, hoezeer medische autoriteit misbruikt kan worden om mensenrechten te schenden. Let wel: autoriteit. Het gaat daarbij om onbewezen gezichtspunten en niet om harde wetenschap. Dit is geenszins een nieuw fenomeen, want in de geestelijke gezondheidszorg is daarvan al zeer lang sprake. Psychiatrische diagnoses en behandelingen ontberen een sluitende wetenschappelijke basis, waardoor er geëxperimenteerd wordt met potentieel zeer gevaarlijke psychofarmaca* die zelfs bij kinderen worden ingezet. Bovendien spelen zich in de ggz onder het mom van ‘therapie’ soms taferelen af die als niets anders dan ‘medische marteling’ bestempeld kunnen worden. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteert hoe het zit.

door CF van der Horst
13 januari 2022

*Psychofarmaca: middelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid,  is mischien wel het definitieve naslagwerk over psychiatrie. Het behandelt een aantal belangrijke en schokkende zaken met betrekking tot de psychiatrie die zelden aan het licht zijn gekomen of die helemaal onbekend zijn. Eenieder die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg – in het bijzonder zorgverleners zoals artsen, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychiaters zelf – zou zich goed bewust moeten zijn van deze kwesties. En, vanwege hun verstrekkende gevolgen, zouden parlementsleden, wetgevers, rechters, forensische artsen, advocaten, leden van politiekorpsen en werkgevers ook bekend moeten zijn met deze gegevens. Met een hoofdstuk gewijd aan de huidige onderwijscrisis en het toenemende analfabetisme is dit boek onmisbaar voor orthopedagogen, leraren en ouders.

Hoewel De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie de diagnose ADHD als voorbeeld gebruikt om te illustreren hoe willekeurige diagnoses worden gebruikt om het gedrag van kinderen te medicaliseren, gaat dit werk veel verder dan ADHD. Het is van toepassing op psychische problematiek of gedragsprobleem van welke aard dan ook. Het algemene patroon van medicaliseren, diagnosticeren en drogeren of anderszins behandelen daarvan heeft grote overeenkomsten met het diagnosticeren en behandelen van ADHD.

De goed gedocumenteerde en soms gruwelijke gegevens in dit boek werpen een nieuw licht op de geneeskunst en de psychiatrie, hun samenwerking met de farmaceutische industrie en de zeer gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en behandelingen, waarvan de laatste potentieel zeer gevaarlijk zijn.

De gepresenteerde feiten tonen aan dat de verborgen verschrikkingen van de psychiatrie ook u kunnen treffen, beroepsmatig of privé, en misschien wel sneller dan u denkt.

Wat is het nut van ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’ voor u?

In De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid, vindt u antwoorden op vragen zoals:

 • wat is de geschiedenis en ontwikkeling van de psychiatrie?
 • wat zijn de (hoofd)stromingen binnen de psychiatrie?
 • hoe zit het met de alliantie en innige samenwerking met de farmaceutische industrie?
 • wat is de wetenschappelijke onderbouwing (of liever het gebrek daaraan) van geneeskunst in het algemeen en psychiatrie in het bijzonder?
 • wat is het verschil tussen academische en commerciële wetenschap?
 • wat is de DSM, het psychiatrische diagnoseboek, nu echt?
 • wat is het medicaliseren van het menselijk bestaan en alle emoties, moeilijkheden en tegenslagen die daarbij horen?
 • wat is de impact van psychiatrische diagnoses en behandelingen?
 • waarom is psychiatrie nooit gevalideerd?
 • wat zijn de gevolgen van psychiatrische medicatie?
 • wat doen elektroshocks met iemand werkelijk?
 • hoe is de teloorgang van het onderwijs tot stand gekomen en wat zijn de gevolgen voor onze kinderen?
 • Is er een verband tussen laaggeletterdheid, ADHD en dyslexie?
 • wat is ADHD en wat zijn de (potentiële) gevolgen van de ADHD-diagnose?
 • wat is en doet ADHD-medicatie?
 • hoe schendt de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig mensenrechten?
 • bij welke experimenten is de psychiatrie betrokken geweest en wat speelt er nog in de huidige tijd?
 • Hoe kan het zijn dat psychiatrische denkbeelden in ons onderwijssysteem, bedrijfsleven en zelfs ons familieleven zijn geïnfiltreerd?

U vindt in dit boek talrijke, op gezond verstand gebaseerde tips om zowel kinderen als volwassenen met gedragsproblemen of psychische problematiek te helpen.

Onderbouwing psychiatrische diagnoses & behandelingen

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid documenteert de soms stuitende feiten over de geneeskunst en de psychiatrie, hun alliantie met de farmaceutische industrie, de wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en de potentieel zeer gevaarlijke psychiatrische behandelingen die tot moord en zelfmoord kunnen leiden.

En hoe staat het met mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg? Er is geen ander (medisch) beroep dat zich bedient van dwangopnames of dwangbehandeling. Aan bod komt ook de rol van de psychiatrie

 • in de vernietigingskampen van de Tweede Wereldoorlog
 • in de mind control-experimenten van de CIA
 • als wapen tegen politieke dissidenten in de voormalige Sovjet-Unie
 • in de mensenrechtenschendingen die in de huidige tijd plaatsvinden.

Voor het lezen van dit boek hebt u een sterke maag nodig, want de beschreven ‘therapieën’ zijn soms letterlijk schokkend. Waarschijnlijk zult u soms niet kunnen geloven wat u leest. De gegevens zijn evenwel makkelijk te controleren, want de aangeboden informatie is met meer dan 800 verifieerbare referenties goed onderbouwd.

€ 34,50

448 pagina’s, gebonden, met illustraties, tabellen en leeslint

ISBN: 978-90-82-17720-6

Meer weten?

Wat is ADHD nu echt? Waarom krijgen kinderen en volwassenen met ADHD-gedrag een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? Welke langetermijngevolgen kan een dergelijk middel hebben? Waarom krijgt bijna iedere psychiatrische patiënt psychofarmaca voorgeschreven? Wat zijn de soms levensgevaarlijke bijwerkingen van die middelen? Welke rol speelt de farmaceutische industrie? Zijn er alternatieven?

Lees ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’ en krijg de feiten. Koop het boek vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking ? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag