Mazelen-is vaccineren nodig@2x

MAZELEN

Is vaccineren echt nodig?

Voor de coronavaccins op de markt verschenen, kwam het vaccineren tegen mazelen regelmatig in het nieuws. In 2019 waren er uitbraken in diverse landen, met name in Oekraïne, Roemenië en Noord-Macedonië. Het gevaar van deze infectieziekte werd in de internationale media breed uitgemeten. Met name de kans om dood te gaan werd belicht. Hoe ernstig is het mazelvirus nu echt en hoe vaak leidt een infectie tot overlijden? En mocht je nog niet gevaccineerd zijn, moet je je dan alsnog laten vaccineren? Of zijn er alternatieven?

door C.F. van der Horst
12 mei 2019, geactualiseerd 15 september 2022

Hoe ernstig is mazelen?

Mazelen is een besmettelijke virusinfectieziekte die vooral bij kinderen voorkomt. Het begint met verkoudheid, hoesten, rode en lichtgevoelige ogen en koorts. De koorts kan – zoals dat in het algemeen bij jonge kinderen vaker gebeurt – hoog oplopen. Hoewel dat erg vervelend is, is koorts een natuurlijke prikkel die het immuunsysteem in werking zet. Over het algemeen is mazelen een vrij onschuldige ziekte die slechts in zeldzame gevallen tot complicaties kan leiden. Een dergelijk risico betreft alleen kinderen in landen met lage inkomens (zoals Afghanistan, Ethi0pië en Nigeria) waar andere gezondheidszaken zoals onvoldoende en onvolwaardige voeding en gebrekkige hygiëne en medische voorzieningen een rol spelen. Onder dergelijke erbarmelijke omstandigheden kan willekeurig welke infectieziekte de nekslag zijn. Anders dan de ophef in de media suggereerde, overlijdt in Nederland al jarenlang niemand meer als gevolg van mazelen.

Interessant genoeg was dat al zo voordat het vaccineren tegen mazelen deel uitmaakte van het Rijksvaccinatieprogramma (1976). In de onderstaande grafiek is dat goed te zien.

Aantal sterfgevallen door mazelen over de periode 1905-2019. 2019 zijn voorlopige cijfers. Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek

2019 zijn voorlopige cijfers. Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek

Vzinfo.nl, een website van het RIVM, licht toe hoe dat zit:  “In de jaren ’30 van de vorige eeuw varieerde de sterfte aan mazelen tussen 200-300 gevallen per jaar. Het aantal sterfgevallen werd steeds lager, uitgezonderd een uitschieter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen vaccinatie werd ingevoerd in 1976 was de sterfte in Nederland al gedaald tot enkele gevallen per jaar. Uit de doodsoorzakenstatistiek en de meldingen zijn in totaal elf sterfgevallen van mazelen bekend in de 35 jaar tussen 1981 en 2015.”

Vaccineren tegen mazelen geen invloed op golfbeweging

Er is nog een interessant gegeven. Zoals de meeste infectieziekten komt ook mazelen in golfbewegingen voor. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen dit duidelijk aan. De verplichte registratie van deze infectieziekte is vanaf 1976 ingegaan, het moment waarop het vaccineren tegen mazelen in het Rijksvaccinatieprogramma is ingevoerd. Bestond er voor dit programma een golfbeweging, ook na de invoering ervan is deze nog steeds aanwezig. Kennelijk heeft het al of niet vaccineren tegen mazelen weinig of geen invloed erop.

Mazelen in Nederland aan de hand van de verplichte melding in 1976 tot en met 2021. Bron: CBS@2x

Mazelen in Nederland aan de hand van de verplichte melding in 1976 tot en met 2021. Bron: CBS

Doodsoorzaken 1996-2020: een vergelijk tussen mazelen en bliksem

Om de ernst en dreiging van mazelen en de waarchuwingen van de media in 2019 in perspectief te zetten, laten we eens een vergelijk maken tussen de kans op overlijden door mazelen en die door het op straat door de bliksem getroffen worden. Volgens cijfers van het CBS is de kans om te overlijden als slachtoffer van bliksem 4,5 keer groter dan de kans om te overlijden door mazelen.

Doodsdoorzaken mazelen versus bliksem 1996-2020

De cijfers geven aan dat er in Nederland eigenlijk helemaal niets speelt. Waar komt de haast om te vaccineren tegen mazelen dan vandaan?

Vaccins: een zeer lucratieve business

Het is opzienbarend dat de onafhankelijk geachte WHO veel doet om  onrust te zaaien. Zo schreef dagblad Trouw al over het alarm dat de WHO sloeg over de hoge sterfte in Europa door mazelen, een gegeven dat niet strookt met wat wij hier in Nederland zien. Een voorbeeld van hoe de WHO de feiten verdraait, vindt u hier. Het lijkt veel op ziektepromotie zodat de vaccinindustrie haar producten kan slijten. U hebt tussen 2019 en 2022 een nog veel groter voorbeeld van paniekzaaierij gezien.

Vaccins zijn een miljardenbusiness. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verdrievoudigde tussen 2000 en 2013 de wereldwijde vaccinmarkt in waarde (van 5 miljard tot bijna 24 miljard dollar). In 2019 bedroeg de geraamde omzet 33 miljard dollar en dat was nog voor de grote vaccinatiecampagnes tegen COVID-19. Persbureau Reuters voorspelde in april 2021 dat tot 2025 wereldwijd 157 miljard dollar besteed wordt aan alleen al COVID-19-vaccins.

Wie bepaalt het beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)?

Een stukje uit het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid is hier op zijn plaats, want het legt zowel de eerder vermelde ziektepromotie uit als ook de achtergrond van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. “De WHO is sinds 2004 door de vele PPPs (Public-Private Partnerships) afhankelijk geworden van financiering uit industriële en privé-bronnen. Zo was de Bill & Melinda Gates Foundation met een jaarlijkse bijdrage van 446 miljoen dollar (ongeveer 10% van de totale begroting van de WHO) na de VS de grootste donateur. Het geld werd echter niet onvoorwaardelijk gegeven, want het echtpaar bleef wel zelf bepalen waaraan het geld besteed werd.

Daar Bill Gates een groot voorstander van wereldwijde vaccinatie is (via het Bill en Melinda Gates Kinder Vaccinatie Programma – de Bill & Melinda Gates Foundation is sinds 1999 ook de initiator en motor achter de Global Alliance for Vaccines and Immunisation – GAVI) en daar grote sommen geld heen gaan, zal dat ongetwijfeld bijgedragen hebben aan een welwillende houding bij de WHO ten aanzien van vaccinatieprogramma’s.” Waarvan akte. Het is ook geen toeval dat Gates aandelen heeft in negen grote vaccinfabrikanten.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, massamarketing van de farmaceutische industrie en leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, massamarketing van de farmaceutische industrie en leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

Strategische filantropie

In een interview op de Amerikaanse zender CNBC in januari 2019 zei de voormalige Microsoft-man dat  hij de afgelopen 20 jaar een investering van maar liefst 10 miljard dollar gedaan heeft voor de ontwikkeling en distributie van vaccins. Als zakenman wil Gates deze investering – naar zijn grote voorbeeld John Rockefeller –  via zijn Foundation en de GAVI uitbetaald zien. Strategische filantropie is de term voor het met (enorme) donaties beïnvloeden van beleid en wetenschap, zodat de “donatie” uiteindelijk veelvoudig in de portemonnee terugkomt.

Moet ik mijn kind vaccineren?

Volgens Artikel 11 van de Grondwet mag u zelf bepalen of u uw kind laat vaccineren.  Dit Artikel luidt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Het al of niet vaccineren van uw kind is dus geheel aan u en mag grondwettelijk niet bepaald worden door een arts, consultatiebureau, school of kinderdagverblijf.

Het is raadzaam in overweging te nemen dat elk medicijn, dus ook een vaccin, “bij”-werkingen heeft. Daarom moet men voor het gebruik van medicijnen altijd een risico-baten afweging maken. In de mediacampagnes waar nota bene onze eigen overheid aan meedoet, worden zowel de risico’s van mazelen als de baten van vaccins schromelijk overdreven. Het constant herhalen van de boodschap om te vaccineren door verschillende kranten of zenders is niets anders een georganiseerde campagne. Herken het voor wat het is. Het is zeer bedenkelijk dat daarbij het risico van het vaccineren tegen mazelen of andere ziekten geheel gebagatelliseerd wordt.

Het huidige mazelenvaccin, MMRVAXPRO van producent MSD, bevat een aantal dubieuze en niet ongevaarlijke componenten, zoals sporen van genetisch gemodificeerd bloedeiwit, mononatrium L-glutamaat (MSG of E621) en fenolrood dat bij chronisch gebruik zelfs kanker kan veroorzaken.

Afweging: wel of niet vaccineren?

Het is niet zo dat elke vaccinatie per se slecht is, maar wel dat er aan elke vaccinatie een risico kleeft. Als ouder hoort u die te kennen. De afweging zou dan moeten zijn wat erger is, de vaccinatie of een vrij onschuldige kinderziekte. En ook: hoeveel vaccinaties geeft u uw kind en op welke leeftijd?

Men kan zich bij deze afweging helaas niet blind laten leiden door een dokter of consultatiebureau, want zoals u hier kunt lezen, kunnen zij  niet als gezondheidsexpert worden beschouwd. Men kan zich door hen laten adviseren, maar doet er goed aan om zich ook over de vaccinatierisico’s te informeren. Kritische organisaties zoals de stichting Vaccinvrij, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en de Vaccinatieraad kunnen u daar meer over vertellen.

Vanwege de “bij”-werkingen zou men medicijnen of vaccinaties alleen dan moeten nemen, als het echt niet anders kan. Volgens de bovenstaande gegevens over mazelen in Nederland is er absoluut geen sprake van noodzaak. Daarenboven zijn er veilige alternatieven om het immuunsysteem via een natuurlijke weg op te bouwen of te versterken (zie hieronder).

Wat is beter: natuurlijke immuniteit of vaccineren tegen mazelen?

Als een kind mazelen heeft gehad, zorgt de natuurlijke immuniteit voor een levenslange bescherming. Dit is niet altijd het geval bij het vaccineren tegen mazelen. Het RIVM zegt daarover: “Het doormaken van mazelen geeft doorgaans levenslange immuniteit. Herinfectie met mazelenvirus is zeldzaam in mensen met natuurlijke immuniteit, maar kan voorkomen in mensen met vaccingeïnduceerde immuniteit.” Een kind in staat te stellen zijn eigen immuunsysteem op te bouwen heeft dus duidelijk de voorkeur.

Kwaliteitsvoeding (biologisch en eiwitrijk) met veel groenten, weinig of liever helemaal geen witte suiker en witmeel, omega 3-vetzuren en afdoende doseringen vitaminen en mineralen  zijn  essentieel voor een goed werkend immuunsysteem (zie ook het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid). Zo heeft vitamine D een positieve invloed op het voorkomen van mazelen. Voor een goede werking van het immuunsysteem in het algemeen zijn de vitaminen A, B6, B9 (folaat of foliumzuur), B12, C en D en de mineralen koper, zink en seleen van groot belang. Ook voldoende slaap en beweging verhogen de weerstand.

Mijn kind heeft mazelen. Wat nu?

Als u denkt dat uw kind mazelen heeft, houd het dan thuis en bel de huisarts. Koorts is over het algemeen goed en helpt het immuunsysteem, maar is wel iets om in de gaten te houden. Mazelen is doorgaans niet iets om u veel zorgen over te maken. Zo zegt het RIVM op haar website over de behandeling: “Mazelen gaat meestal vanzelf over.”

Digibron, het kenniscentrum gereformeerde gezindte, meldt het volgende over de behandeling van mazelen: “Er is geen specifieke behandeling van mazelen, behalve bedrust, gezonde voeding en extra fruit. Koorts is in het algemeen gunstig, omdat dit de vermenigvuldiging van ziekteverwekkers remt. Pijnstillers onderdrukken de koorts en werken daarmee contraproductief. Op 5 februari 2000 rapporteerden dr. K. de Meer en prof. dr. J. J. Roord, kinderartsen in het VUmc, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat vitamine A bij complicaties verergering van de situatie kan tegengaan. Zij adviseerden om kinderen met complicaties bij mazelen een of twee keer vitamine A-druppels te geven, afhankelijk van de leeftijd 1, 2 of 4 milliliter.

Een homeopaat raadde aan kinderen met mazelen Belladonna D3 toe te dienen. Bij oorklachten zou Pulsatilla D30 complicaties helpen voorkomen.

In orthomoleculaire kring wordt gewezen op het nut van extra vitamine A, E, C en aanvullend knoflookcapsules. Dit zou het risico op complicaties verkleinen. Ook veel drinken is volgens orthomoleculaire artsen belangrijk, omdat kinderen met mazelen hoge koorts hebben.”

Meer weten?

Kunt u het immuunsysteem van uw kind met voeding versterken? Hoe komt het dat de farmaceutische industrie zo’n invloed op artsen en het RIVM heeft?  Welke rol spelen de media hierin? Waarom worden de risico’s van vaccinaties gebagatelliseerd? Hoe zit het met belangenverstrengeling? En wat kun je doen voor je eigen gezondheid of die van je kinderen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

>Copyright © 2019, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag