Kindervaccinatie verplicht of niet?

NIET TEGEN VACCINEREN, MAAR VOOR GEZONDHEID

Duidelijkheid voor de twijfelaar

Door de teruglopende vaccinatiegraad vond er in de zomer van 2018 een georganiseerde campagne plaats om ouders over te halen om hun kinderen te laten vaccineren. Een paar dokters twitterden hoe belangrijk het was om te vaccineren. Een van hen, huisarts en voormalig tropenarts Geert-Jan van Holten, vond dat “anti-vaxxers zich moesten schamen”.

Er zijn maar weinig onderwerpen waar de discussie over de voor- of nadelen zo hevig woedt zoals dat bij vaccinatie het geval is. Iedereen heeft recht op zijn eigen vrije mening en keuze. En dat geldt al helemaal als het om je eigen lichaam gaat of dat van je kinderen. Het is echter opvallend dat in de vaccinatiediscussie tegenstanders soms heel ongenuanceerd als “asociaal” en “onwetenschappelijk” worden weggezet – alsof je geen andere mening mag hebben.

Hebt u twijfel of u er goed aan doet om uw kind te laten vaccineren? Lees dan verder en oordeel zelf.

Door C.F. van der Horst
6 september 2018, geactualiseerd 14 oktober 2022

Oproep van Mark Rutte om te vaccineren

Ongeveer tegelijkertijd met de twitterende dokters deed onze eigen minister-president Mark Rutte op tv een oproep aan ouders om hun kinderen tegen kinderziektes te laten vaccineren. Hij zei dat hij met het kabinet een vaccinatiegraad van 95% nastreeft.

minister-president Mark Rutte roept op tot vaccinatie

Minister-president Mark Rutte riep ouders op om hun kinderen te laten vaccineren.

Er lijkt een wereldwijde vaccinatiecampagne in gang te zijn gezet. De Amerikaanse president Donald Trump ontving begin 2017 een anonieme brief van “organisaties die families, leveranciers, onderzoekers, patiënten en consumenten vertegenwoordigen” met daarin een lofzang over de veiligheid en effectiviteit van vaccins. Het schrijven leek erg op een wervingstekst afkomstig van de farmaceutische industrie. Zou Rutte een soortelijke brief ontvangen hebben? Het zoiu niet voor het eerst zijn dat druk van de lobby van de farmaceutische industrie en hun frontgroepen, patiëntenverenigingen en belangenverstrengelde dokters politieke beslissingen stuurt.

Ongewenste werkingen van vaccinaties

Alle medicatie heeft naast de gewenste ook ongewenste werkingen. Vaccinaties zijn daarop geen uitzondering. Het is daarom altijd een afweging tussen voor- en nadelen. Deze afweging kun je pas goed maken als je het individu in ogenschaouw neemt, want individuen kunnen buiten de modellen vallen waarop gezondheidsadviezen gebaseerd zijn. Soms kan het beter zijn iets niet te doen en onder andere omstandigheden misschien juist wel.

Een interessant artikel dat duidelijkheid ovewr vaccineren verschaft, komt van de hand van Rudolf de Wit op Curaçao. Net zoals dokter Moolenburgh de grote motor was bij het stopzetten van de fluoridering van het drinkwater in Nederland in 1976, was Rudolf de grote motor om in 2017 hetzelfde, met enige hulp van ondergetekende, voor elkaar te krijgen in Curaçao. Zijn artikel is met de titel “Even voor de duidelijkheid” eerder verschenen in Support Magazine en vanwege het educatieve karakter wil ik het hier graag — en met zijn toestemming — met u delen.

C.F.

Support Magazine met artikel over vaccinatie

Rudolf de Wit: niet tegen vaccineren maar voor gezondheid

“Vanwege de steeds terugkerende vraag of ik ‘tegen vaccinaties ben’ wil ik voor alle duidelijkheid een antwoord geven en dat antwoord ook vastleggen in Support Magazine.

Ik ben NIET tegen vaccineren. Ik vind het een prachtige uitvinding, die mogelijk gekopieerd is uit het principe van de homeopathie: breng het lichaam in contact met een dode of sterk verzwakte ziektekiem (microbe, virus, bacterie, gif, kruid, metaal) zodat het lichaam antistoffen gaat aanmaken. Om deze simpele reden kan ik NIET en ZAL NOOIT tegen vaccinaties zijn. Je zou dus kunnen stellen dat ik PRO-vaccinaties ben.

Rudolf de Wit: niet tegen vaccinatie maar voor gezondheid

Rudolf de Wit: niet tegen vaccinatie maar voor gezondheid

Waar zit de kneep bij vaccineren?

Helaas worden bij vaccineren veel hulpstoffen gebruikt en daar zit de kneep. Ik ben namelijk WEL TEGEN het gebruik van:

 • Aluminiumfosfaat, omdat het metaal bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel heeft.
 • Calciumchloride (dihydraat) dat schadelijk is bij inslikken en inademen en irritatie kan geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel.
 • Fenolrood (fenolsulfonftaleïne) dat genotoxisch is en mogelijk een oorzaak is van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
 • Formaldehyde (formaline), een zeer giftige stof die het immuunsysteem verstoort.
 • Kaliumfosfaat dat gebruikt wordt als voedingsadditief (E340) en hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht kan veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508), een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en een rol speelt bij het reguleren van het kloppen van het hart
 • Neomycine dat bij een te hoge dosis giftig kan werken op het gehoor en de nieren.
 • Magnesiumsulfaat (E518) dat diarree en nieraandoeningen kan veroorzaken.
 • Mannitol (E421), een zoet- en antiklontermiddel dat uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan veroorzaken.
 • Mononatriumglutamaat (MSG oftewel E621) dat hersenbeschadiging in het gebied van de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden en hartritmestoornissen veroorzaakt en de symptomen van astma verergert.
 • Medium 199, een complex medium is dat polysorbaat 80 en andere substanties bevat.
 • Polysorbaat 80 (E433) dat ook gebruikt wordt in ijsjes, oogdruppels en antivries, met mogelijke bijwerkingen zoals uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst en verward zijn.
 • Zoutzuur (E507) dat in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt wordt en de mogelijke aantasting van de ademhaling, de bloedsomloop, het slijmvlies van de slokdarm en de maag en beschadiging van de bloedvaten kan veroorzaken.

En dan is er nog dit…

Verder ben ik TEGEN:

 • het gebruik van de zogenoemde ‘cocktails’ waarbij verschillende antistoffen in één toediening aan het lichaam gegeven wordt;
 • onnodige vaccinaties want kinderen moeten voor hun 18e levensjaar al zo’n 38 vaccinaties krijgen;
 • vaccinaties wanneer het kind ziek is of een verzwakt immuunsysteem heeft;
 • wanneer iemand op één of ander kantoor of ministerie denkt te kunnen/mogen beslissen over MIJN kind, terwijl niemand een verklaring wil tekenen dat hij/zij (financieel) verantwoordelijk is voor verandering van de gezondheid bij mijn pasgeborene, kind, peuter of kleuter na een vaccinatie. Daardoor flip ik echt helemaal!
Vaccinatieschema 2022

Vaccinatieschema 2022

Duidelijke voorwaarden voor vaccinatie

Dus even voor de duidelijkheid: geef mij (of mijn kind) een vaccinatie

 • als het nodig is
 • nadat mijn kind een goed immuunsysteem heeft opgebouwd
 • als elk vaccin afzonderlijk toegediend kan worden
 • als er GEEN schadelijke additieven en ‘hulpstoffen’ zijn gebruikt en
 • als iemand een verklaring wil tekenen dat hij/zij alle verantwoordelijkheid op zich neemt….

Duidelijk?”

Tot zover de bijdrage van Rudolf de Wit.

Bent u asociaal als u vaccinaties weigert?

Een veel gebruikte slogan, zelfs vanuit de regering, is dat je het vaccineren tegen het coronavirus voor anderen doet. “Als je kiest voor vaccinatie, bescherm je jezelf…en elkaar,” zo luidde een zin in een reclamespotje in mei 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dergelijke kretologie werkt op je gemoed – alsof je asociaal bent als je vaccinaties weigert.

VWS: als je kiest voor vaccinatie bescherm jezelf en elkaar

Bij het coronavaccinaties bleek “vaccineren doe je voor een ander” niet meer dan een loze marketingleus. Hij had geen wetenschappelijke onderbouwing, zo bleek uit het filmpje van Europarlementariër Rob Roos dat u hieronder kunt bekijken. Deze video gaat dan wel niet over kindervaccinaties, maar het principe dat onze overheid soms dingen roept die niet kloppen, blijft gelijk.

Laat u adviseren, maar trek uw eigen conclusies.

Meer weten?

Het bovenstaand artikel bevat krachtige taal die duidt waar de schoen wringt en waar zelfs door dokters en de premier al te lichtvaardig overheen wordt gestapt.

Waarom is er zo’n strijd over vaccinaties? Waarom komen de geluiden over bijwerkingen van vaccins vandaan? En waarom worden deze zo makkelijk als onzin afgedaan? Wat is de invloed van de industrie op artsen en volksvertegenwoordigers en hoe komt deze tot stand?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2018, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden. Het artikel van Rudolf de Wit verscheen eerder in Support Magazine (augustus 2018) en wordt met toestemming gebruikt.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag