Mondkapjes tegen virussen

Mondkapjes: zin of onzin?

Mondkapjes tegen virussen

MONDKAPJES TEGEN VIRUSSEN

Zin of onzin?

Er is veel te doen geweest over het dragen van mondkapjes. Het was een van de adviezen door “experts” die onze regering klakkeloos heeft overgenomen. Maar is het dragen van mondkapjes wel zinvol?

Door C.F. van der Horst
18 augustus 2020
Foto door Anna Shvets via Pexels

Wat zegt de wetenschap over mondkapjes?

Op 11 augustus 2020 schreef Arthur Firstenberg een interessante nieuwsbrief met een opsomming van wetenschappelijke bevindingen over het gebruik van mondkapjes. Firstenberg is een wiskundige die vier jaar geneeskunde studeerde. Hij is een expert op het gebied van elektromagnetische straling en de auteur van The Invisible Rainbow, een uitstekend boek over de invloed van elektriciteit op onze gezondheid.

Hieronder vindt u een (bewerkt) uittreksel van zijn nieuwsbrief. Deze gegevens hebben betrekking op medische mondkapjes. Ze zijn echter net zo goed van toepassing op de wegwerp- of stoffen maskers die de overheid aanspoort om te gebruiken – en gezien de hogere kwaliteit van medische mondkapjes naar alle waarschijnlijkheid zelfs nog meer.

Onderzoek naar medische mondkapjes

“Als iemand die medisch geschoold is, was ik geschokt toen ik het onderzoek van Neil Orr las dat in 1981 werd gepubliceerd in de Annals of the Royal College of Surgeons of England. Dr. Orr was een chirurg in de Severalls Surgical Unit in Colchester. En gedurende zes maanden, van maart tot augustus 1980, besloten de chirurgen en het personeel van die afdeling te onderzoeken wat er zou gebeuren als ze geen mondkapjes droegen tijdens de operaties. Ze gebruikten zes maanden lang geen maskers en vergeleken het aantal chirurgische wondinfecties van maart tot augustus 1980 met het aantal wondinfecties van maart tot augustus van de voorgaande vier jaren.

Tot hun verbazing ontdekten ze dat wanneer niemand mondkapjes droeg tijdens operaties, het percentage wondinfecties minder dan de helft was van wat het was toen iedereen maskers droeg. Hun conclusie: ‘Het lijkt erop dat een minimale besmetting het best kan worden bereikt door helemaal geen masker te dragen‘ en het dragen van een mondkapje tijdens de operatie ‘is een standaardprocedure die kan worden afgeschaft.’ [Nadruk toegevoegd.]

Mondkapjes bestonden al in de middeleeuwen (Paul Fürst: Der Doctor Schnabel von Rom)

Mondkapjes bestonden al in de middeleeuwen (Paul Fürst: Der Doctor Schnabel von Rom)

Medische literatuur over mondkapjes

Ik was zo verbaasd dat ik de medische literatuur doorzocht. Ik was ervan overtuigd dat dit een toevalstreffer was en dat nieuwere studies het nut van mondmaskers tegen de verspreiding van ziekten moesten aantonen. Maar tot mijn verbazing is de medische literatuur de afgelopen vijfenveertig jaar consistent geweest: maskers zijn nutteloos in het voorkomen van de verspreiding van ziekten [nadruk toegevoegd] en zijn op hun best onhygiënische objecten die zelf bacteriën en virussen verspreiden.

 • Ritter et al. concludeerden in 1975 dat ‘het dragen van een chirurgisch mondkapje geen effect had op de algehele omgevingsbesmetting in de operatiekamer.’
  [Et al. staat voor ‘en anderen’. Er zijn dus meerdere onderzoekers.]
 • In 1980 brachten Ha’eri en Wiley in 20 operaties microbolletjes van menselijk albumine als ‘traceerdeeltjes’ aan op de binnenkant van chirurgische maskers [albimune is het belangrijkste eiwitmolecuul in het bloedplasma]. Aan het einde van elke operatie werden de wondwassingen [materiaal verzameld door het uitspoelen van een wond] onder de microscoop onderzocht. [In de samenvatting schreven de onderzoekers:] ‘Deeltjesverontreiniging van de wond werd aangetoond in alle experimenten. Aangezien de microbolletjes niet aan de buitenkant van deze gelaatsmaskers werden gevonden, moeten ze rond de randen van het masker zijn ontsnapt en hun weg naar de wond hebben gevonden.’
 • In 1989 constateerden Laslett en Sabin dat mutsen en maskers niet nodig waren tijdens de hartkatheterisatie. ‘Er werden geen infecties gevonden bij een patiënt, ongeacht of er een muts of masker werd gebruikt,’ schreven ze.  Sjøl en Kelbæk kwamen in 2002 tot dezelfde conclusie.
 • In het onderzoek van Tunevall uit 1991 droeg een algemeen chirurgisch team in de helft van hun operaties twee jaar lang geen masker. Na 1.537 operaties met maskers bedroeg het aantal wondinfecties 4,7%, terwijl na 1.551 operaties zonder maskers het aantal wondinfecties slechts 3,5% bedroeg.
 • Een evaluatie door Skinner en Sutton in 2001 concludeerde dat ‘het bewijs voor het staken van het gebruik van chirurgische mondkapjes sterker lijkt te zijn dan het beschikbare bewijs ter ondersteuning van het verdere gebruik ervan.’

mondkapje-zin of onzin@2x

 • Lahme et al. schreven in 2001 dat ‘chirurgische mondkapjes die door patiënten tijdens regionale anesthesie worden gedragen, de concentratie van bacteriën in de lucht boven het operatieveld in onze studie niet verminderden. Ze zijn dus overbodig.’
 • In 2001 meldden Figueiredo et al. dat in vijf jaar van het uitvoeren van peritoneale dialyse [nierdialyse met behulp van het buikvlies] zonder mondkapjes, de percentages buikvliesontsteking op hun afdeling niet anders waren dan in de ziekenhuizen waar de maskers werden gedragen.
 • Bahli voerde in 2009 een systematisch literatuuroverzicht uit en vond dat “er geen significant verschil in de frequentie van postoperatieve wondinfectie werd waargenomen tussen de maskergroepen en de groepen die zonder mondkapjes werkten.”
 • Chirurgen van het Karolinska Instituut in Zweden die het gebrek aan bewijs voor het gebruik van maskers onderkenden, staakten in 2010 het gebruik van mondkapjes voor anesthesisten en ander niet-geschrobd personeel in de operatiekamer. [Alleen “geschrobd” personeel – dat de handen en nagels zeer grondig wast – komt direct met een wond in aanraking]. ‘Onze beslissing om geen routinematige chirurgische maskers meer te verplichten voor personeel dat niet geschrobd is voor een operatie, wijkt af van de gangbare praktijk. Maar het bewijs om deze praktijk te rechtvaardigen bestaat niet,’ schreef dr. Eva Sellden.
 • In 2010 rapporteerden Webster et al. over verloskundige, gynaecologische, algemene, orthopedische, borst- en urologische ingrepen bij 827 patiënten. In de ene helft van de operatiekamers droegen alle niet-geschrobde medewerkers mondkapjes en in de andere helft droeg geen van hen mondkapjes. Chirurgische wondinfecties traden op in 11,5% van de maskergroep en in slechts 9,0% van de geen-maskergroep..
 • Lipp en Edwards (Cochrane) beoordeelden de chirurgische literatuur in 2014 en vonden ‘geen statistisch significant verschil in infectiecijfers tussen de gemaskerde en de ongemaskerde groep in welke van de onderzoeken dan ook.’ Vincent en Edwards werkten deze beoordeling in 2016 bij en de conclusie was hetzelfde.
 • In een review in 2014 schreef Carøe op basis van vier onderzoeken en 6.006 patiënten dat ‘geen van de vier onderzoeken een verschil in het aantal postoperatieve infecties vond, of men nu een chirurgisch masker gebruikte of niet.’
 • In 2014 onderzochten Salassa en Swiontkowski de noodzaak van schrobben, mondkapjes en hoofdbedekkingen in de operatiekamer en concludeerden dat ‘er geen bewijs is dat deze maatregelen de prevalentie van chirurgische wondinfectie verminderen.’
 • Da Zhou et al. evalueerden de literatuur in 2015 en concludeerden dat ‘er een gebrek is aan substantieel bewijs om beweringen te ondersteunen dat mondkapjes ofwel de patiënt ofwel de chirurg beschermen tegen infectieuze besmetting.’

Mondkapjes kunnen fataal zijn

Scholen in China verbieden nu het dragen van mondkapjes tijdens het sporten. Waarom? Het bleek fataal. Het ontnam de leerlingen zuurstof waardoor ze overleden. Minstens drie kinderen stierven tijdens de lessen lichamelijke opvoeding – twee van hen renden op het sportveld van hun school terwijl ze een masker droegen. En een 26-jarige man kreeg een ingeklapte long nadat hij vier kilometer had gelopen terwijl hij een mondkapje droeg.

Geen positieve invloed op sterftecijfers

Het verplicht stellen van mondkapjes heeft het sterftecijfer nergens lager gehouden. De 20 Amerikaanse staten die nooit opdracht hebben gegeven tot het dragen van mondkapjes binnenshuis en buitenshuis hebben dramatisch lagere COVID-19 sterftecijfers dan de 30 staten die maskers verplicht hebben gesteld. De meeste staten zonder masker hebben COVID-19 sterftecijfers onder 20 per 100.000 inwoners en geen enkele heeft een sterftecijfer dat hoger is dan 55. Alle 13 staten die een hoger sterftecijfer hebben dan 55 zijn staten die het dragen van mondkapjes op alle openbare plaatsen verplicht hebben gesteld. Het gaf hun geen bescherming.”

Tot zover Arthur Firstenberg.Folkehelseinstituttet / Norwegian Institute of Public Health

1 op de 200.000 heeft baat bij mondkapje

Een rapport van het Folkehelseinstituttet oftewel het Norwegian Institute of Public Health, de Noorse zusterorganisatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), gaf hem gelijk en concludeerde: “Ervan uitgaande dat 20% van de mensen die besmet zijn met SARS-CoV-2 [het coronavirus] geen symptomen hebben en uitgaande van een risicovermindering van 40% voor het dragen van een mondkapje, zouden 200.000 mensen in de huidige epidemiologische situatie een mondkapje moeten dragen om één nieuwe infectie per week te voorkomen.”

Dit is een succespercentage van 0,0005%!

Mondkapje en aerosolen

Een mondkapje blijkt weinig invloed te hebben op het tegenhouden van aerosolen, kleine stof- of vloeistofdeeltjes in de lucht, waarmee een virus zich zou kunnen verspreiden. Een gefilmd experiment laat dit duidelijk zien.

Wat is het nut van een mondkapje?

Het enige “nut” van een mondkapje lijkt daarin gelegen dat het continu mensen eraan herinnert dat er iets gevaarlijks in de lucht zweeft. Zulks werd eind juli 2020 bevestigd door de toenmalige minister van Medische Zorg, Tamara van Ark. Volgens haar was er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit van mondkapjes; ze waren louter bedoeld om het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Op de keper beschouwd is het mondkapje een zeer kwalijke zaak, want het masker draagt bij aan het creëren van een gevaarlijke omgeving en chronische angst – en dat zijn zaken die uw gezondheid niet bevorderen.

Meer weten?

Wat weten artsen over gezondheid? Waarom kloppen officiële gezondheidsadviezen soms helemaal niet ? Hoe zit het met belangenverstrengeling? Welke gezondheidskeuzes zijn nog verantwoord voor u en uw kinderen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2020, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag