Depressie: psychiatrische middelen veroorzaken meer dan enkel zelfmoord

PSYCHIATRISCHE MEDICIJNEN

Gevolgen gaan verder dan alleen zelfmoord en mishandeling

In de september 2014 uitgave van de American Free Press stond een artikel met de kop “MILITARY SUICIDES” (zelfmoord onder militairen). Het artikel liet duidelijk het verband zien tussen het aantal zelfmoorden onder Amerikaanse militairen en het enorm gestegen gebruik van psychiatrische medicijnen in het leger.

Door C.F. van der Horst
5 december 2014, geactualiseerd 10 september 2022

Zelfmoord onder soldaten recht evenredig met gebruik van antidepressiva

De krant meldde: “Vandaag de dag sterven er meer militairen door eigen hand dan door gevechtshandelingen.” Zelfmoord wordt NIET veroorzaakt door zwaar traumatische incidenten: het [Amerikaanse] Ministerie van Defensie meldt dat 85% van de zelfmoorden onder militairen geen gevechtservaring had en 53% was zelfs nooit ingezet. Daarentegen steeg het aantal recepten voor psychiatrische medicatie voor de Amerikaanse troepen tussen 2005 en 2011 met 682%.”

American Free Press_America's last real newspaper@2x

Psychofarmaca als snoepjes uitgedeeld

Psychofarmaca (psychiatrische medicijnen) werden uitgedeeld als snoepjes, soms met verschillende soorten tegelijk, en voor doeleinden waarvoor het nut nooit bewezen is. Sterker nog, ook voor redenen waarvoor de Food en Drugs Administration (de Amerikaanse waakhond voor voedsel en medicijnen) nooit goedkeuring verleend heeft. Niet lang nadat deze grootschalige drogering van de troepen begon, was het aantal militaire zelfmoorden gestegen met 31,25% (160 in 2004 en 210 in 2006). In 2012 bedroeg het aantal zelfmoorden 350. Psycholoog Dr. Toby Watson meldde: “Van deze antidepressie-medicatie, vooral van de Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs), is het bekend dat ze zelfmoordgedachten en agressie teweegbrengen.” Ook het NRC rapporteerde hierover en suggereerde dat de pillen minder vaak moeten worden voorgeschreven.

Hoe lukraak psychiatrische medicijnen werden gedistribueerd onder militaire veteranen, bleek toen onderzoekers van de Yale University School of Medicine toegang kregen tot de cijfers van de Veterans Health Administration. Niet alleen kregen 1,85 miljoen veteranen deze middelen voorgeschreven in 2010, maar  30% (meer dan 600.000!) had niet eens een psychiatrische diagnose.

Verband zelfmoord en psychiatrische medicijnen

De eerder genoemde zelfmoordcijfers bleken slechts een voorbode van wat er komen ging. Was het aantal in 2012 “slechts” 350, volgens een rapport van het Amerikaanse Department of  Veterans Affairs (VA) pleegden in 2017 maar liefst 6.399 veteranen zelfmoord; in 2018 liep het aantal zelfdodingen op naar 6.435, oftewel 17 per dag. Hoeveel hiervan zijn toe te schrijven aan de medicatie?

Een open brief aan de minister voor veteranenzaken uit 2020 is in dat kader interessant. De schrijver, zelf een oorlogsveteraaan, komt met cijfers waaruit blijkt dat het zelfmoordpercentage bij veteranen die via de VA psychiatrische zorg krijgen, maar liefst 32% hoger lag dan bij veteranen die geen beroep deden op de VA voor hulp. Veteranen die wel van de VA gebruik maken, krijgen onevenredig vaak antidepressiva voorgeschreven. Dat is niet omdat ze zieker zijn, maar omdat ze direct in het psychiatrische circuit komen. Kennelijk verhoogt de medicatie hun risico op zelfmoord.

Psychiatrische medicijnen gaan verder dan enkel zelfmoord

Reeds in 2006 stelden onderzoekers vast dat zowel gegevens van klinische proeven als van geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie) wijzen op mogelijke verbanden tussen antidepressiva en gewelddadig gedrag. Dat blijkt ook onder de veteranen het geval, want de gevolgen van de psychiatrische medicatie bleven niet alleen beperkt tot zelfmoord; ook de families van de gebruikers van deze middelen ondervonden de gevolgen. De American Free Press haalde cijfers van het Amerikaanse leger aan: gedurende 2006 en 2011 was er een stijging van 64% in sex-gerelateerde delicten, van 33% in huiselijk geweld en van 43% in kindermishandeling. De krant besloot met het kostenplaatje: in de afgelopen 10 jaar werd door de Amerikaanse regering 4,5 miljard dollar uitgegeven aan psychiatrische middelen voor soldaten en veteranen. Daar bovenop verdubbelde tussen 2007 en 2014 de Veterans Administration haar budget voor deze middelen van 3 miljard dollar naar bijna 7 miljard.

De Military Times rapporteerde dat het Witte Huis voornemens is om het budget in 2023 te verhogen naar 8,5 miljard dollar.

U mag zelf besluiten of dat geld goed besteed is.

Psychiatrie en farmacie: twee handen op een buik

In Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en vooral in De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie kunt u lezen over belangenvertrengeling, het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van de westerse geneeskunde, alsook hoe de psychiatrie en de farmaceutische industrie hun handen ineen geslagen hebben. Die alliantie heeft een explosie in het gebruik van psychiatrische medicijnen veroorzaakt. Deze middelen zouden slechts in uiterste noodzaak en kortdurend verstrekt moet worden, want ze hebben vaak ernstige bijwerkingen. Vooral bij de ontwenning ontstaan er moeilijk controleerbare emoties.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe de wetenschap wordt gemanipuleerd@2x

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” en “De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie” documenteren de waarde van psychiatrische diagnoses en medicijnen op uitstekende wijze.

U zult versteld staan van hoe zaken er binnen de psychiatrie toegaan. Psychiatrische “diagnoses” hebben geen harde wetenschappelijke basis en de basis waarop medicatie wordt voorgeschreven is al even gebrekkig. Deze boeken beschrijven niet alleen de problematiek, maar dragen ook oplossingen aan.

Medicatie werkt niet bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) – maar wat wel?

Veteranen die in oorlogszones zijn geweest en trauma’s hebben opgelopen, krijgen vaak het label van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ze kampen vaak met slaapproblemen, ongecontroleerde emoties (angst, woede en soms apathie) en contactstoornissen. Helaas bestaat er geen medicatie die echt helpt, zo blijkt uit onderzoek en de praktijk. Medicatie pakt sowieso de oorzaak niet aan en heeft vaak zeer nare bijwerkingen, om nog te zwijgen over de eerdergenoemde risicovergroting van zelfmoord.

Wat kun je als veteraan dan wel doen? Mogelijk dat de hier vermelde en geheel natuurlijke tips verlichting kunnen brengen.

Documentaire over psychiatrische medicijnen en experimenten in het leger

Hieronder staat een documentaire van de mensenrechtenorganisatie Citizens Commission on Human Rights over de invloed van psychiaters in het leger. Experimenten met verschillende soorten psychiatrische medicijnen en hun gevolgen komen daarin uitgebreid aan de orde. Ze is beslist de moeite van het kijken waard.

Meer weten?

Hoe kunnen deze psychiatrische middelen goedgekeurd worden en ook in Nederland verkrijgbaar zijn? Als je naar een psychiater gaat, wat kun je wel of niet geloven? Zijn er natuurlijke en veilige alternatieven voor psychische problematiek?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag