nuttige links voor gezondheid

Goede informatiebronnen vindt u hier

Onderzoek ze zelf

Hieronder vindt u bruikbare informatiebronnen in categorieën die direct of indirect aan gezondheid zijn gerelateerd. Kritisch onderzoek van zowel de voor als tegens van welke gezondheidsaanbevelingen dan ook is aan te bevelen. Wees uw eigen dokter en laat uw arts uw medisch adviseur zijn.

Belangenverstrengeling & lobby

 • Corporate Europe Observatory: Onderzoek naar de macht van het lobbyen van bedrijven in de EU (Engelstalig)
 • Center for Media and Democracy (CMD) PR Watch: waakhond tegen corruptie die onze democratie, ons milieu en onze economische welvaart ondermijnt (Engelstalig)
 • Hoe blijf ik onafhankelijk: Gedragsregels voor financiële relaties in de zorg
 • LobbyFacts: lobbyen in Europese instellingen aan de kaak gesteld (Engelstalig)
 • LobbyWatch: voor ethisch verantwoorde belangenbehartiging in het publieke besluitvormingsproces
 • Open Lobby: Om lobbytransparantie te bevorderen én het Haagse lobby landschap inzichtelijker te maken aan de hand van ministeriële agenda’s
 • SourceWatch: goed gedocumenteerde informatie over corporate public relations (PR) campagnes, waaronder frontgroepen van grote bedrijven, mensen die ‘het front’ vormen van campagnes van grote bedrijven, en pr-operaties (Engelstalig)
 • Transparantieregister Zorg (TRZ): register waarin medische bedrijven hun financiële relaties met zorgprofessionals en zorginstellingen vermelden

Codex Alimentarius

National Health Federation: de eerste organisatie voor gezondheidsvrijheid en de enige die het woord mag voeren, wetenschappelijk onderzoek kan indienen en actief vorm kan geven aan het wereldbeleid op internationale vergaderingen van de Codex Alimentarius, wat ‘voedselcode’ betekent.

Diverse

Geestelijke gezondheid en psychiatrie

 • Citizens Commission on Human Rights (CCHR): de waakhond van de geestelijke gezondheidszorg ter bescherming van patiënten en consumenten tegen misbruik in de geestelijke gezondheidszorg
 • Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM): stelt misstanden in de psychiatrie aan de kaak
 • Psych horrors: goed onderbouwde informatie over de geestelijke gezondheidszorg en de zin en onzin van psychiatrische diagnoses en behandeling (Nederlands en Engels)
 • SSRI Stories: rapportage over de mogelijkheid – soms de bijna zekerheid – dat medicijnen (met name antidepressiva) een negatieve uitkomst hebben veroorzaakt of daartoe hebben bijgedragen: zelfmoord, geweld, ernstige lichamelijke problemen, slechte ontwenningsreacties, persoonlijkheidsverandering die leidt tot verlies van reputatie en relaties, enz.
 • Vereniging Afbouwmedicatie: voor langzaam en verantwoord afbouwen van psychofarmaca

Genetische modificatie/manipulatie

 • Criigen: Committee for Independent Research and Information on Genetic Engineering (Comité voor onafhankelijk onderzoek en informatie over genetische manipulatie, Frans- of Engelstalig)
 • Earth Open Source Institute: Onderzoek naar mogelijke schade aan de menselijke gezondheid door ggo’s en pesticiden (Engelstalig)
 • Gentechvrij: informatie voor een gentechvrije wereld
 • The Organic & Non-GMO Report: maandelijks nieuwsmagazine met informatie over gentechvrij, biologisch en genetisch gemodificeerd voedsel.

Gezondheidsinformatie

 • Alliance for Natural Health (ANH): Creëer gezondheid op natuurlijke wijze.
 • De Gezondheidsraad: wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement
 • Dr. Joseph Mercola: Take Control of Your Health, de meest gecensureerde gezondheidswebsite (Engelstalig)
 • Dr. Rath Foundation: informatie om de menselijke gezondheid wereldwijd te verbeteren door onderzoek, onderwijs en de verdediging van het recht van patiënten om natuurlijke gezondheidstherapieën te kiezen.
 • Environmental Working Group: informatie op basis van baanbrekend onderzoek om weloverwogen keuzes te maken en een gezond leven te leiden in een gezonde omgeving (Engelstalig).
 • Gezondheidsnieuwsradio: radioprogramma van gezondheidszorg-psycholoog Frank Ruiters
 • The Gonzalez Protocol: natuurlijke en effectieve kankertherapie met behulp van geïndividualiseerde voeding, voedingssupplementen en ontgifting (Engelstalig)
 • Leef bewust: Nederlandstalige nieuwtjes over gezondheid
 • Niet-toxische tumortherapie: artsen die werken met de niet-toxische tumortherapie (NTTT), ook wel Moermantherapie of biologische kankertherapie genoemd.
 • Orthomoleculaire geneeskunst: maakt gebruik van veilige, effectieve voedingstherapie om ziekten te bestrijden.
 • Science for Nature and Health: informatie over natuurlijke gezondheid en alles wat er verband mee houdt: planten en dieren, grond, lucht en water.
 • Vereniging Arts en Leefstijl: leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als behandeling van chronische aandoeningen

Landbouw

 • Benelux Agripress: alle technische als alle semi-populaire agrarische informatie, evenals alle actueel nieuws in verband met milieu
 • Bleu-Blanc-Coeur: voor verantwoorde landbouw met het oog op de verbetering van de voedings- en milieukwaliteit van ons voedsel (Engels- of Franstalig)
 • Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft: de Vereniging van de Biologische Levensmiddelenindustrie is de overkoepelende organisatie van producenten, verwerkers en handelaren van biologische levensmiddelen in Duitsland (Duitstalig).
 • Earth Open Source Institute: onderzoek naar mogelijke schade aan de menselijke gezondheid door GGO’s en pesticiden (Engelstalig)
 • Greenpeace: voor duurzame landbouw
 • Naturland: vereniging voor biologische landbouw (Duits-, Engels-, Franstalig)
 • Permacultuur Nederland: voor lokaal, vers en gezond voedsel dat met respect voor de mens en de aarde is gegroeid
 • Pesticide Action Network (PAN) Europe: voor vermindering van het gebruik van pesticiden in heel Europa overeenkomstig het voorzorgsbeginsel (Engelstalig)
 • State of Knowledge of Soil Biodiversity: rapport van de FAO over de stand van kennis inzake bodembiodiversiteit (Engelstalig)
 • Stichting Demeter: een ‘levende landbouwcultuur’ als een essentiële basis voor zowel persoonlijke als maatschappelijke ontwikkeling
 • Symphony of Soils: stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen van een breed publiek en de relatie duidelijk te maken tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens
 • Vereniging tot behoud van Boer&Milieu (VBBM): kringlooplandbouw met respect voor natuurlijke systemen en gericht op het optimaliseren van de bodem-plant-dier-mest kringloop en de functionele Biodiversiteit

Medische informatiebronnen

 • Bijwerkingencentrum Lareb: meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van medicijnen, vaccins en andere gezondheidsproducten
 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO): waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap
 • Cochrane Library: verzameling van databanken met verschillende soorten hoogwaardig en (verondersteld) onafhankelijk bewijsmateriaal ter onderbouwing van de besluitvorming in de gezondheidszorg (Engelstalig)
 • Drugs.com. Informatie over medicatie en bijwerkingen (Engelstalig)
 • Farmacotherapeutisch Kompas: hierin staan alle in Nederland verkrijgbare medicijnen, die geregistreerd staan als ‘geneesmiddelen voor mensen’ bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of de European Medicines Agency (EMA)
 • Gezondheidsraad: wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement
 • GIP Databank: informatie over het gebruik van medicijnen en hulpmiddelen in Nederland over een periode van vijf jaar
 • International Society of Drug Bulletins (ISDB): wereldwijd netwerk van bulletins en tijdschriften over medicijnen en therapieën die financieel en intellectueel onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie (Engelstalig)
 • Medisch Contact: weekblad van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: voor de verspreiding van medische kennis onder Nederlandse artsen
 • Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde: informatie over de ontwikkelingen op het gebied van tandheelkundig onderzoek, onderwijs en patiëntenbehandeling, die voor de mondzorg relevant zijn.
 • PLoS Medicine: artikelen van algemeen belang over biomedische, milieu-, sociale en politieke determinanten van gezondheid (Engelstalig)
 • PubMed: gratis website van de Amerikaanse overheid waarmee gebruikers kunnen zoeken naar biomedische en gezondheidsgerelateerde wetenschappelijke literatuur (Engelstalig).
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS): adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over het te voeren beleid ten aanzien van alles wat van invloed is op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): zelfstandig onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat is belast met wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het overheidsbeleid en het toezicht op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur.
 • RxISK: patiëntenvoorlichting over hun medicijnen en gegevensverzameling over de onbedoelde gevolgen van voorgeschreven medicijnen
 • The British Medical Journal: een wekelijks, peer-reviewed medisch vakblad (Engelstalig)
 • The Journal of the American Medical Association: een wekelijks, peer-reviewed medisch vakblad van de American Medical Association met origineel onderzoek, recensies en redactionele artikelen over alle aspecten van de biogeneeskunde (Engelstalig).
 • The New England Journal of Medicine: een wekelijks verschijnend medisch tijdschrift dat tot de meest prestigieuze medische tijdschriften met collegiale toetsing (peer review) behoort (Engelstalig).
 • World Health Organization: een organisatie van de Verenigde Naties die voor een groot deel door commerciële belangen wordt gefinancierd en verantwoordelijk is voor de internationale volksgezondheid (Engelstalig).
 • Zorgcijfersdatabank: informatie over de officiële zorgkosten en het zorggebruik in Nederland voor de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg

Mensenrechten

Onafhankelijke nieuwsbronnen

 • Alpenparlement TV (Duitstalig)
 • Blckbx tv: Onafhankelijk, kritisch en integer nieuwsplatform
 • American Institute for Economic Research (AIER): educates people on the value of personal freedom, free enterprise, property rights, limited government, and sound money (Engelstalig)
 • Café Weltschmerz: burgerjournalistieke interviews over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden
 • Children’s Health Defense: Heeft de missie om een einde te maken aan gezondheidsepidemieën bij kinderen door op agressieve wijze schadelijke blootstellingen te elimineren, de verantwoordelijken aansprakelijk te stellen en voorzorgsmaatregelen te treffen om toekomstige schade te voorkomen. (Engelstalig)
 • Een oorlog reeds verloren: Een podcast voor hen die verder kijken
 • Follow the Money: platform voor radicaal onafhankelijke onderzoeksjournalistiek
 • International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ): verhalen die door het lawaai heen prikken, die laten zien hoe de wereld echt werkt en die positieve verandering teweegbrengen (Engelstalig)
 • Monsanto.News: nieuws over het door Bayer overgenomen Monsanto en glyfosaat (Engelstalig)
 • No More Fake News: onafhankelijke nieuwswebsite van Jon Rappoport, al 30 jaar free-lance onderzoeksjournalist (Engelstalig)
 • Onderzoekscommissie Corona: onderzoek naar de coronamaatregelen van de regering
 • Over nu: onafhankelijke informatie over de achtergronden van de pandemie
 • Stichting Artsencollectief: medische professionals die staan voor het initiëren van en bijdragen aan een open dialoog over onze gezondheid en het zorgbeleid van de overheid
 • Swiss Policy Research: een onafhankelijk onderzoeks- en informatieproject over geopolitieke propaganda in de Zwitserse en internationale media
 • The Corbett Report: een onafhankelijke, door luisteraars ondersteunde alternatieve nieuwsbron (Engelstalig)
 • The Highwire van Del Bigtree: onafhankelijke informatie over vaccins (Engelstalig)
 • Want to know: kritische kennis voor hen die willen weten

Vaccinatie

Video’s

Dodelijke Leugens op YouTube: een variëteit van gezondheidsgerelateerde video’s (Nederlands en Engels)

Voeding

Wetenschap

Retraction Watch: verslag van intrekkingen van wetenschappelijke artikelen en aanverwante onderwerpen

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid

Natuurlijk komt u al een heel eind met het lezen van Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. C.F. van der Horst heeft al heel veel voor u uitgezocht en vermeldt de bronnen waar hij zijn informatie vandaan haalt. Ontdek het zelf.

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Copyright © 2022 Per Veritatem Vis