Ouders met ADHD-kind overleggen over methylfenidaat

METHYLFENIDAAT IS EEN HARDDRUG

Pas op voor verslaving van kinderen met ADHD

Op de website van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) staat te lezen: “In 2015 gebruikten 85.000 kinderen tussen de vijf en vijftien jaar methylfenidaat. Dat komt neer op 4,3% van alle kinderen in die leeftijdsgroep, ofwel in bijna iedere schoolklas is er gemiddeld één leerling die methylfenidaat gebruikt.” Het gebruik van methylfenidaat lijkt steeds gewoner te worden, maar als je het als buitenstaander bekijkt, is dit een krankzinnige situatie. Hier kunt u lezen waarom.

Door C.F. van der Horst
10 oktober 2017, geactualiseerd 15 oktober 2022

Aan harddrugs verslaafd

Er zijn maar weinig ergere verschrikkingen voor een harmonieus gezinsleven dan een kind dat aan harddrugs verslaafd raakt. De onhandelbaarheid, teruggetrokkenheid en de ermee gepaard gaande criminaliteit en wantrouwen zijn vaak hartverscheurend. Niet alleen voor de verslaafde zelf maar ook voor alle betrokkenen. Om maar te zwijgen van de geestelijke en lichamelijke gevolgen voor de gebruiker. En hoe langer je drugs gebruikt hoe moelijker het wordt om ervan af te raken. Vraag het de ouders maar die ermee te kampen hebben (gehad).

We weten uit het nieuws waar het om gaat: heroïne, cocaïne, amfetamine, crystal meth en tegenwoordig de moderne harddrugs, zoals extacy en GHB (gamma-hydroxyboterzuur). Al deze middelen zijn verboden in de Nederlandse Opiumwet. De ergste drugs, die met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid, zoals de hiervoor vermelde, staan op Lijst I van deze wet.

Wat is ‘dubbeldenk’?

Terwijl iedere weldenkende ouder alles zal doen om een verslaafde in het gezin te voorkomen, bestaat er tegenwoordig een situatie in de gezondheidszorg die George Orwell zou betitelen als ‘dubbeldenk’. In zijn boek 1984 beschrijft hij dit fenomeen als het herdefiniëren van termen waardoor ze het tegenovergestelde gaan beteken (‘oorlog is vrede’, ‘vrijheid is slavernij’ en ‘onwetendheid is kracht’). Als deze nieuwe definities (Nieuwspraak) worden opgelegd door de top (de Partij) en maar lang en vaak genoeg herhaald worden, gaat de bevolking nog geloven ook dat oorlog nodig is om vrede te bereiken, dat het nastreven van vrijheid tot slavernij leidt en dat het goed is om onwetend te zijn.

Een soortgelijke dubbeldenk-situatie bestaat in Nederland bij het gebruik van methadon voor heroïneverslaafden of methylfenidaat voor druk kindergedrag (ADHD).

KInderen zijn de meest kwetsbare groep in de samenleving

De meest kwetsbare groep in onze samenleving is kinderen. Niemand  wil een verslaafde in het gezin, maar ‘experts’ en de media verkondigen de wonderen van nota bene harddrugs voor kinderen die last hebben van ‘kind-zijn’ en al het drukke gedrag dat daarmee gepaard gaat. De aanhoudende lobby voor het medicaliseren van een ontwikkelingsfase van het kind heeft geleid tot het voorschrijven van een harddrug met de naam methylfenidaat. Dit middel wordt als medicijn (het is pertinent geen GENEESmiddel) voor ADHD verkocht onder de merknamen Concerta®, Equasym®, Medikinet® en Ritalin®. De patiëntjes moeten jarenlang Ritalin slikken om enig effect vast te houden.

Het ‘helpen’ van kinderen met harddrugs is een overduidelijk voorbeeld van dubbeldenk in de Nederlandse maatschappij. Immers, ‘helpen’ en ‘hard drugs’ zijn water en vuur.

Methylfenidaat: harddrug met onaanvaardbaar gezondheidsrisico

Yong Kim, senior onderzoeksmedewerker bij The Rockefeller University in New York, stelde: “Methylfenidaat [Ritalin] en cocaïne hebben een vergelijkbare chemische structuur en hun farmacologische effecten lijken soortgelijk te zijn.”

Overheid: Opiumwet over methylfenidaat

Methylfenidaat staat tussen hard drugs zoals cocaïne, heroïne en amfetamine op Lijst I van de Nederlandse Opiumwet. Kijkt u de wet er maar op na. Waarom staat methylfenidaat op deze lijst? Omdat het net als de andere harddrugs op die lijst een onaanvaardbaar gezondheidsrisico in zich draagt.

Wat er ook over beweerd wordt, methylfenidaat heeft iets gemeen met die andere harddrugs: het is een ‘oplossing’ die later een probleem wordt. Het kan kinderen verslaafd maken met, op de lange termijn, alle geestelijke en lichamelijke gevolgen van dien. Ouders en leerkrachten worden geïndoctrineerd om kinderen met zich nog ontwikkelende hersenen harddrugs te geven. En niet eventjes, maar langdurig. Is dat geen dubbeldenk?

Ritalin: buiten bereik van kinderen houden

Methylfenidaat (Ritalin) is een Lijst I harddrug en moet geheel buiten bereik van kinderen worden gehouden!

Aandachtstekort en hyperactiviteitstoornis of ADHD en harddrugs

Aandachtstekort en hyperactiviteitstoornis (ADHD, een afkorting van het Engelse Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) zou de reden zijn om methylfenidaat voor te schrijven. Zoals u elders op deze website kunt lezen is ADHD niet meer dan een benaming voor een groep gedragskenmerken. De oorzaak van dit kindergedrag is onbekend. Er bestaan geen objectieve medische testen (zoals bloedonderzoek, een hersenscan [EEG], CAT-scan, MRI of een ruggemergspunctie) die ooit een biologische oorzaak hebben aangetoond.

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een vragenlijst met criteria en is bijzonder subjectief. De criteria zijn zo ruim gesteld dat een relatief hoog percentage van de jongeren eraan voldoet.

Medicalisering van jongensgedrag

Natuurlijk bestaan er kinderen die meer of minder onrustig zijn, maar die zijn er altijd al geweest. Denk maar aan de kinderboeken van Pietje Bell. In haar proefschrift beschreef dr. Angela Crott Ritalin voor ADHD bij jongens als het gevolg van de medicalisering (het tot een medische conditie maken) van jongensgedrag. “ADHD, in de betekenis van Alle Dagen Heel Druk, is heel normaal jongensgedrag,” voegde ze eraan toe. De symptomen die men onwenselijk acht, zijn naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de almaar verslechterende onderwijsmethoden. Remedial teachers (onderwijskrachten die zich speciaal met kinderen met leermoeilijkheden bezighouden) kunnen u daar boekdelen over vertellen. Het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteert dit verband in detail en geeft diverse tips wat u zonder harddrugs kunt doen aan ADHD.

'De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie' documenteert op uitstekende wijze hoe de wetenschap wordt gemanipuleerd. Het gebruik van methylfenidaat bij druk kindergedrag (ADHD) is daarvan een macaber voorbeeld.@2x

‘De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’ documenteert op uitstekende wijze hoe de wetenschap wordt gemanipuleerd. Het gebruik van methylfenidaat bij druk kindergedrag (ADHD) is daarvan een macaber voorbeeld.

Methylfenidaat: wat zijn de consequenties op de lange termijn?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft methylfenidaat goedgekeurd, terwijl het niet eens weet hoe de stof werkt bij ADHD en wat de gevolgen ervan zijn op lange termijn. De effecten van Ritalin zijn vooral op de hersenen in volwassen proefdieren en mensen onderzocht, bij wie de hersenen – anders dan bij kinderen – grotendeels zijn uitontwikkeld. Ritalin wordt echter juist aan kinderen voorgeschreven.

Professor Liesbeth Reneman van het AMC, gespecialiseerd in het onderzoek naar effecten van medicijnen op de hersenen, zei dat medicijnen in kinderen andere uitwerkingen kunnen hebben dan in volwassenen, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Reneman waarschuwde daarom: “Het gebruik [van methylfenidaat] bij kinderen moet goed worden afgewogen tot meer bekend is over de consequenties op de lange termijn.”  Deze gevolgen zijn tot op heden nog onbekend. Vreemd genoeg is methylfenidaat niet goedgekeurd als middel voor volwassenen. Het risico voor hart- en vaatziekten en psychiatrische stoornissen is daar te groot. En voor kinderen zou het wel goed zijn?

nederlands huisartsen genootschap over methylfenidaat

Wat zegt de behandelrichtlijn en waarop is deze gebaseerd?

De richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert om methylfenidaat in te zetten bij kinderen vanaf zes jaar en adolescenten met ADHD. De allereerste behandeling zou echter niet deze Lijst I harddrug zijn, maar “voorlichting en ouder/leerkrachtbegeleiding en evt. gedragstherapie voor het kind door gespecialiseerde psycholoog, orthopedagoog.” Pas na onvoldoende effect zou de huisarts mogen grijpen naar methylfenidaat.

Deze richtlijn is gebaseerd op studies zoals die waarop het CBG het middel voor de Nederlandse markt heeft goedgekeurd. Hoe betrouwbaar zijn deze studies? Een studie is zo betrouwbaar als haar reproduceerbaarheid. Dat wil zeggen dat een andere wetenschapper in staat moet zijn om met dezelfde studieopzet tot een soortgelijk resultaat te komen. Hoe zit het met die reproduceerbaarheid?

Hoe betrouwbaar is de wetenschap?

Er bestaat wereldwijd een groot wetenschappelijk probleem, want de betrouwbaarheid van studies staat op losse schroeven. Het gerenommeerde blad Nature plaatste een online vragenlijst over de reproduceerbaarheid van studies. 1.576 wetenschappers vulden de enquête in. De uitkomst was schokkend. Meer dan 70% van de onderzoekers slaagde

er niet in om de resultaten van de experimenten van andere wetenschappers te reproduceren. Het werd nog verbazingwekkender toen bleek dat meer dan de helft er niet in slaagde om hun eigen resultaten te reproduceren!

Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen academische en commerciële wetenschap. Naast de verre van vlekkeloze wetenschap kan de sponsor van een onderzoek de uitkomst in grote mate bepalen. Het belangenverstrengelde CBG moet aan de hand van dergelijk onderzoek beoordelen of een medicijn veilig en effectief is. Met deze achtergrondinformatie is het niet zo verwonderlijk dat een Lijst I harddrug als medicijn aan kinderen voorgeschreven mag worden.

Het verklaart waarom goedwillende huisartsen onbedoeld harddrugs voorschrijven die kinderen verslaafd kunnen maken.

Zijn er alternatieven voor methylfenidaat?

Naast een onschadelijk alternatief  zou het voor ouders heel interessant zijn om de onaanvaardbare risico’s van methylfenidaat in de praktijk te weten. Die gevaren zijn immers de reden waarom het middel op Lijst I van de Opiumwet staat. Vooral die op de lange termijn zijn van belang, omdat zij het verdere leven van het kind bepalen.

Zo was een vader ooit eens enthousiast over het middel, omdat zijn zoon het beter deed. Tien jaar later is zijn enthousiasme nu omgedraaid in bezorgdheid, omdat die zoon nu geheel de weg kwijt is en continu in de gaten moet worden gehouden.

Een 20-jarige man die vanaf zijn 12e methylfenidaat heeft gebruikt, is met behulp van zijn moeder afgekickt. Terugblikkend nadat hij clean was, zei hij: “In het begin hielp het wel maar daarna vlakte het af en kreeg ik angsten. Ik kon me weliswaar beter focussen maar het werd een obsessief focussen. Ik kon van dingen dan ook niet meer loskomen als ik me er op gefocust had en de rest daaromheen zag ik dan niet meer.” De man beschreef ook wat een chemische dwangbuis wordt genoemd: “Ik ging door het leven met een verdoofd gevoel. Ik voelde niets meer en mijn stemming bleef altijd gelijk. Ook al zou ik blij moeten zijn of verdrietig, het bleef hetzelfde.” Het is nog onbekend wat de gevolgen voor hem op lange termijn zijn.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.

‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ en ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’ documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.

De bovenstaande zaken en nog veel meer worden uitstekend gedocumenteerd in Dodelijke leugens. Artsen en patiënten en zelfs beter nog in het  nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Meer weten?

Hoe zit het met het misleiden van onze dokters? Waarom laat het Nederlandse medicijnenwaakhond CBG harddrugs van Lijst I toe voor de behandeling van nota bene kinderen? Welke rol speelt belangenverstrengeling hierin?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2017, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag