Laboratoriumonderzoek naar kanker

DODELIJKE LEUGENS OVER GEZONDHEID

Waarom komt kanker steeds vaker voor en falen de gezondheidsadviezen?

Steeds meer mensen krijgen kanker. Volgens gegevens uit 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is kanker doodsoorzaak nummer een. Ook andere welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas, komen steeds vaker voor. Deze ontwikkeling met de bijbehorende hulpvraag veroorzaakt dat de gezondheidszorg niet meer te betalen is.

Sinds de Amerikaanse president Richard Nixon in 1971 de oorlog aan kanker verklaarde, zijn er biljoenen dollars en euro’s aan kankeronderzoek gespendeerd. Dat onderzoek is vreselijk duur. Zo financierde alleen al het KWF in Nederland tussen mei en juli 2022 voor meer dan 27 miljoen euro een reeks van onderzoeken. Die oorlog tegen kanker is nu al meer dan vijftig jaar onderweg, maar zoals u in het onderstaande diagram kunt zien, is de gekozen strategie niet werkzaam.

Overledenen door kanker en hart- en vaatziekten@2x

De sterfte door kanker heeft die door hart-en vaatziekten ingehaald. Kennelijk kloppen de onderliggende hypotheses voor zowel het onderzoek als de behandeling van geen kant. De voorkeursbehandelingen bij kanker bestaan uit operaties, bestraling en chemotherapie. Elk is een riskante onderneming met twijfelachtige resultaten. Vooral de resultaten van chemotherapie zijn erg droevig. Je kunt met kanker oud worden. Zoals in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patienten misleid is gedocumenteerd, heeft men die mogelijkheid bij chemotherapie bijna niet.

Kankerbehandelingen zijn bijzonder lucratief voor de farmaceutische industrie. Als u nagaat dat 80% van het medicijnonderzoek door die industrie wordt gefinancierd, zal er niet snel verandering in de huidige therapievormen komen. Tenzij er iets in het medisch denken verandert en dat zal op gegeven moment wel móéten gebeuren.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, massamarketing van de farmaceutische industrie en leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, massamarketing van de farmaceutische industrie en leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

Misleiding en kanker

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid verklaart waarom kanker steeds vaker voorkomt, terwijl de gesanctioneerde behandelingen ervoor goeddeels falen. Het boek draagt ook diverse alternatieve oplossingen aan die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Het boek beschrijft belangenverstrengeling waardoor beleidsmakers, artsen en adviescommissies met soms onbegrijpelijke gezondheidsadviezen komen die ziekten en zelfs kanker in de hand kunnen werken. Veel hiervan heeft te maken met de manipulatie van de artsenopleiding waardoor onze dokters niets van voeding weten en hoofdzakelijk op het behandelen van symptomen met farmaceutische producten gericht zijn.

dodelijke leugens en kanker

Kanker als gevolg van dodelijke leugens?

Misstanden met kwalijke gevolgen

In de media verschijnen er regelmatig berichten over misstanden in de gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Richtlijnen voor voeding of gezondheid blijken soms onjuist te zijn. Neem bijvoorbeeld de aanbevolen hoeveelheden voor vitaminen en mineralen (te laag) en de drempelwaarden voor giftige stoffen (te hoog). Waarom mogen er überhaupt giftige stoffen in voeding of gebruiksartikelen zitten? Met dergelijke aanbevelingen is het geen wonder dat welvaartsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes zo vaak voorkomen.

Wetenschappers en artsen te koop

Wetenschappers en zelfs artsen blijken te koop en worden met succes als marketinginstrument  ingezet. We kennen waarschijnlijk allemaal het schandalige advies van Ab Osterhaus voor vaccins tegen de Mexicaanse griep. De kosten voor de Nederlandse Staat konden hierdoor oplopen tot maar liefst 700 miljoen euro. Niet alleen waren deze vaccins ongetest en daardoor een potentieel gevaar voor de gezondheid, ze waren als nieuw gepatenteerde medicijnen peperduur en naar achteraf bleek, geheel overbodig. Wist u dat Osterhaus verbonden is aan een door de  industrie gesponsorde organisatie die bij ouderen een vaccinatiegraad van 75% nastreeft?

Farmaceutische marketing en gezondheid@2x

Erger wordt het  wanneer voedingsmiddelen of -additieven en pesticiden (denk aan glyfosaat) op de markt toegelaten worden waarbij (dier)onderzoek laat zien dat ze kanker kunnen veroorzaken. Minimaal zou er langetermijnonderzoek naar de gevolgen voor mensen gedaan moeten worden, maar deze noodzaak wordt weggewuifd door partijen die beter zouden moeten weten. De Europese voedselwaakhond EFSA adviseert middels panels over deze zaken, maar zoals u in in Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid kunt lezen, zitten in deze panels belangenverstrengelde wetenschappers. Daardoor vallen adviezen en aanbevelingen vaak in het voordeel van de industrie uit.

Evidence-based medicine: geen ruimte voor financieel niet-interessante kankertherapieën

Uw arts heeft een eenzijdige, farmaceutisch georiënteerde opleiding en nascholing gekregen. Evidence-based Medicine (EBM) is tegenwoordig het toverwoord, maar EBM is elitair en alleen weggelegd voor de farmaceutische industrie die het bijbehorende klinische onderzoek kan betalen. Voor werkende kankertherapieën met weinig monetair gewin is dat niet weggelegd. Immers, er zijn eenvoudig geen partijen geïnteresseerd om het dure onderzoek te financieren. Door het ontbreken van klinisch onderzoek zullen dergelijke therapieën binnen het medisch model geen aandacht krijgen of, erger nog, als “onwetenschappelijk” worden bestempeld.

Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid laat zien waar de misleiding en leugens vandaan komen en welke gevolgen ze voor ú en uw gezin hebben.

Meer weten?

Wat te denken van een verband tussen kanker en wat we eten en vooral met wat er aan kunstmatige stoffen (e-nummers) en pesticiden in ons voedsel zit? Hoe zit het met genetisch gemanipuleerde gewassen — hebben deze enige nadelige invloed op uw gezondheid of het ontstaan van kanker? En welke factoren bepalen of u al of niet gezond bent en blijft en kunnen voorkomen dat u allerlei “subklinische” klachten krijgt (u voelt zich niet fit, maar uw dokter verklaart u gezond)?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2015, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag