Dokter Hans Moolenburgh sr. heeft niet alleen de drinkwaterfluoridering tegengehouden, maar was ook een voorvechter van de vrije medische keus.

HANS MOOLENBURGH – IN MEMORIAM

Een grote mensenvriend en voorvechter van medische keuzevrijheid

Deze eulogie werd kort na het overlijden van dokter Moolenburgh geschreven. Vanwege zijn geweldige verdienste voor de Nederlandse samenleving en inspirerende ideeëen blijft deze tekst als een monument op onze website staan.

Een van de grootste mensenvrienden die ons land heeft gekend, is van ons heengegaan: dokter Hans Moolenburgh werd 93 jaar.

Door C.F. van der Horst
9 november 2018, geactualiseerd 26 oktober 2022

Een kleurrijk leven

Degenen die hem kennen of zijn lezingen hebben bijgewoond, weten dat hij als diep religieus mens de laatste zou zijn om te treuren om zijn dood.

Hans heeft velen van ons met raad en daad bijgestaan. Als huisarts, als inspirator van de antifluoridebeweging eind zestiger en begin zeventiger jaren, als nestor van de niet-toxische tumortherapie en als auteur van talrijke boeken. En bovenal een goed mens. Zijn kleurrijke lezingen waren zonder uitzondering boeiend en doorspekt met zijn olijkheid.

Dokter Hans Moolenburgh sr., een inspiratiebron en toeverlaat voor velen.@2x

Dokter Hans Moolenburgh sr., een inspiratiebron en toeverlaat voor velen.

Een gezondere wereld

Ik heb Hans leren kennen via Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Hij liet weten dat hij mijn boek zou lezen, maar omdat hij zo druk was, zouden daar wel wat weken overheen gaan. Vijf dagen later ontving ik een enthousiaste brief over het boek van drie kantjes, keurig handgetypt over de volle breedte van het papier. Sinds die brief hebben we diverse keren in zijn kamer bij de kachel gepraat over onze gemeenschappelijk interesse: een gezondere wereld. Onze overeenkomst leidde er ook toe dat hij het voorwoord van mijn eerste boek met de bovengenoemde titel schreef.

Hoe dokter Moolenburgh zo’n brede achtergrond kreeg

Hans hield van vertellen. Bij die kachel praatte hij onder meer over zijn verleden. Zijn grootvader was een bekend arts in Nijmegen en verbouwde kruiden in zijn achtertuin. Hij gebruikte deze om zijn patiënten te genezen. Toen kleinzoon Hans na zijn studie geneeskunde in militaire dienst ging, werd hij geplaatst op een afdeling voor oorlogsvrijwilligers. Vanaf 12 uur ‘s middags was hij vrij. Die tijd gebruikte hij nuttig door kruidentherapie te gaan bestuderen. De succesvolle toepassing daarvan opende zijn ogen voor nieuwe en ongekende mogelijkheden. Het leidde tot nog meer studies waardoor hij als dokter een veel bredere kijk had dan de meeste andere huisartsen.

Hans was een leidende figuur in de niet toxische tumortherapie (kankerbehandeling) in Nederland en was gespecialiseerd in kinderen. Toen hij zijn praktijk sloot bestond 65% van zijn patiënten uit kinderen.

Geboorte van een nieuwe wereld

In 2016 schreef hij me: “Aan een medestrijder voor het geboren worden van een nieuwe wereld.” Dat was dus zijn insteek. Hans wilde een nieuwe, betere wereld voor ons allemaal. Hij schroomde daarbij niet zijn nek uit te steken. Dat was waarom hij zich sterk maakte om de fluoridering van het drinkwater in Nederland tegen te houden. En waarom hij na de succesvolle afsluiting daarvan, als een slot op de deur, meewerkte aan de opstelling van Artikel 11 van de Grondwet. Dit Artikel moest voorkomen dat er ooit nog medicijnen zoals fluoride aan het drinkwater zouden worden toegevoegd. Het luidt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Dokter Moolenburgh stond altijd klaar om te strijden voor het goede en zocht mensen om zich heen die hem wilden helpen bij de geboorte van een betere wereld.

Hier is een alleraardigst fragment uit de documentaire “Het volmaakte gebit” (2015) waarin wijlen dokter Hans Moolenburgh zich uitspreekt over de gevaren van fluoride in het drinkwater. Het bijzondere van dit fragment is dat een vrij recent en een oud fragment aan elkaar zijn geplakt.

Helaas is het boek uitverkocht, maar als u de kans krijgt en u komt het tegen in een tweedehandswinkel, lees dan Fluoridering en de nieuwe watergeuzen. van dokter Moolenburgh. Hij zet daarin op zeer humorvolle wijze zijn ongelijke en oneerlijke strijd tegen gevestigde belangen uiteen en hoe hij ondanks vernederingen, verraad en bedreigingen in staat was deze te winnen.

Bron van inspiratie

Hans was en is nog steeds een bron van inspiratie voor ons allen. Kijk maar naar sommige van zijn boektitels: U kunt meer dan u denkt en de opvolger: U kunt veel meer dan u denkt.

Tot op 92-jarige leeftijd was hij nog actief met het geven van lezingen en publiceerde hij nog een aantal (!) boeken. Deze eindspurt trok echter wel een zware wissel op zijn gezondheid.

Nadat zijn vrouw Anneke in januari van hetzelfde jaar (2018) plotseling overleed, was voor Hans de lol er af. Zijn humor verloor hij niet, maar het wegvallen van zijn levensgezellin viel hem heel zwaar.

Iemand is zo waardevol als mensen blij zijn dat hij geleefd heeft. Ongetwijfeld is iedereen van goede wil blij dat Hans geleefd heeft. Zijn lichaam mag dan niet meer onder ons zijn, zijn geest, inspiratie, humor en ideeën leven echter nog steeds voort.

Dank je wel voor wat je voor ons allen gedaan hebt, Hans. Het ga je goed!

CF van der Horst

Meer weten?

Hoe kan het dat dokter Moolenburgh zoveel tegenstand kreeg van gevestigde belangen? Waar komt die tegenstand vandaan? Wat is belangenverstrengeling en hoe werkt deze door in gezondheidsadviezen van de overheid en uw arts?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2018, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag