Griepprik zou de kans op griep verkleinen??

GRIEPPRIK ZONDER BEWIJS

Deze video verklaart hoe dat zit

De Gezondheidsraad (GR), een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids- (zorg)onderzoek,’ publiceerde in 2014 het advies Grip op Griep. De voorzitter van de GR, Professor Pim van Gool, vatte het in de vier minuten durende video hieronder samen. Hoewel de video bijna 10 jaar oud is, zijn de gegevens nog steeds actueel.

Door C.F. van der Horst
26 oktober 2015, geactualiseerd 3 oktober 2022

Problemen met de griepprik

De griepprik is niet onomstreden. Er bestaan problemen. Professor van Gool stelde vast dat er weinig gerandomiseerd onderzoek is gedaan naar het nut of de effectiviteit van de griepprik. Daarnaast kunnen vermeende resultaten vertekend zijn. Van Gool: “Stel dat vooral gezonde mensen zich laten vaccineren en je beoordeelt op basis daarvan het effect dan lijkt het vaccin effectiever dan het daadwerkelijk is. Gezonde mensen worden nu eenmaal minder snel ziek.”

De voorzitter zei ook dat de exacte verhouding tussen kosten en baten niet duidelijk zijn. Met andere woorden, zowel wetenschappelijke als economische gronden van het nut van een griepprik ontbreken. Omdat er een gering voordeel lijkt te zijn adviseert de GR de griepprik aan ouderen aan te bieden. Een belangrijk argument voor de instant houden van de griepprik is volgens Van Gool de belofte van betere vaccins in de toekomst. “Mede daarom is het van belang om de bestaande infrastructuur voor de griepvaccinatie te behouden,” sloot hij af.

 

Professor van Gool noemde in de video het begrip oversterfte. Hiermee wordt het verschil bedoeld tussen het waargenomen en het verwachte aantal sterfgevallen in een bepaalde periode.

Naïef over toekomst griepprik

De afsluiting van Professor van Gool is bijzonder naïef als u bedenkt dat de situatie van twijfelachtige effectiviteit en het ontbreken van bewijs voor enige doelmatigheid al tientallen jaren bestaat en pas in 2014 door het Grip op Griep onderzoek aan het licht gekomen is. Met andere woorden, had de GR het advies in bijvoorbeeld 2004 uitgebracht, dan was de conclusie dezelfde geweest, want ontbrak in 2014 de wetenschappelijke onderbouwing of het bewijs voor de effectiviteit van de griepprik, dan was dat in 2004 al helemaal het geval.  In de tussenliggende periode van tien jaar heeft het onderzoek naar nieuwe vaccins niet stil gestaan en was er ruimschoots de gelegenheid om de doelmatigheid middels gerandomiseerd klinisch onderzoek te demonstreren. Dat is echter niet gebeurd. Moeten we op basis daarvan dan  verwachten dat het griepvaccin en de resultaten ervan in 2024 beter zullen zijn? Of in 2034?

Hoe effectief is de griepprik in de praktijk? De cijfers van 2017-2018

Hoe effectief de griepprik in de praktijk is blijkt uit de cijfers. Het griepvaccin bood in het griepseizoen 2017-2018 geen merkbare bescherming, want het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteerde: “De winter van 2017-2018 kenmerkte zich door een langdurige en zware griepepidemie, waarbij ongeveer 900.000 mensen ziek zijn geworden en naar schatting 9.500 mensen meer zijn overleden dan normaal.”

Griepprik niet gebaseerd op evidence-based medicine

De toenmalige minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wilde graag evidence-based medicine in de Nederlandse gezondheidszorg, maar daarvan is bij de griepprik geen sprake. Toch propageert het RIVM (dat onder VWS valt) de griepprik met stellige uitspraken die niet op harde wetenschap zijn gestoeld.

Hoewel het RIVM de griepprik voor iedereen van 60 jaar en ouder aanraadt, schreef de minister naar aanleiding van het advies Grip op Griep een brief aan de Tweede Kamer op 25 november 2014: “Hoe effectief griepvaccinatie in deze groep beschermt tegen ernstige complicaties, ziekenhuisopnames en sterfte is niet precies bekend. Harde uitspraken zijn tot nu toe niet mogelijk geweest.” Verderop in de brief schrijft ze: “Uit het advies van de GR blijkt dat verschillende factoren, zoals fluctuaties in de virulentie (ziekteverwekkend vermogen) van het griepvirus in de jaren, het lastig maken een eenduidige uitspraak te doen over de effectiviteit van griepvaccinatie voor gezonde 60-plussers. De behaalde ziektewinst [sic] van het programma is echter ruimschoots naar verwachting [nadruk toegevoegd]. Hierom en ook omdat er de afgelopen jaren op dit gebied geen wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden, zie ik geen aanleiding om het aanbod van het huidige Nationaal grieppreventie programma (NGP) te wijzigingen.”

Ziektewinst, een term die door Freud geïntroduceerd werd, wordt gedefineerd als een echt of vermeend voordeel als gevolg van ziekte of een bevrediging die iemand aan zijn ziekte ontleent. Waarschijnlijk gaat het hier om een verschrijving van de minister en bedoelde ze gunstige effecten van de griepprik. Als we haar het voordeel van de twijfel geven, bevat de brief een contradictie wanneer de minister enerzijds stelt dat de effectiviteit van griepvaccinatie niet bekend is en anderzijds dat het behaalde voordeel van het programma ruimschoots naar verwachting is. Het advies van de Gezondheidsraad kon daaromtrent geen harde bewijzen overleggen, hetgeen bij evidence-based medicine juist zou moeten. Als de doelmatigheid van de griepprik niet bekend is, hoe beoordeel je dan het behaalde voordeel?

Meten met twee maten

Edith Schippers mat met twee maten: ze eiste wel wetenschappelijke onderbouwing voor homeopathische geneesmiddelen, maar niet voor de griepprik. Misschien had ze geen tijd om het volledige advies van de Gezondheidsraad te lezen, maar mogelijk spelen er andere zaken zoals u hier kunt lezen. Het is in dit verband interessant te vermelden dat Schippers na haar functie als minister voor Volksgezondheid haar carrière in het bedrijfsleven voortzette. Met ingang van 1 februari 2019 werd ze President (voorzitter Raad van Bestuur) bij DSM, een beursgenoteerd chemiebedrijf dat zich toelegt op fijnchemie en biotechnologie. DSM is een belangrijke leverancier voor de farmaceutische industrie van medische voeding en actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) op het gebied van vitaminen.

Peperdure griepprik

Mensen ouder dan 60 of binnen de risicogroep krijgen in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie een oproep voor de griepprik. Voor hen is de vaccinatie gratis. Val je buiten die groep en wil je toch de griepprik hebben, kostte je dat in 2020 tussen de 25 en 40 euro.

Voor de Nederlandse Staat is de beslissing over de onbewezen griepprik echter een peperdure. Het RIVM rapporteerde in 2019 dat vaccinatiekosten voor de overheid 286 miljoen euro bedroegen. Hiervan werd 86 miljoen euro door de burger gedragen.

Griepprik versus een luxe auto: een analogie

Vergelijkt u het kopen van de griepprik eens met het kopen van een luxe auto. Een raad onderzoekt een zeer dure auto en ontdekt dat er geen bewijs bestaat dat de wagen kan rijden. Wel zijn er enige aanwijzingen dat het voertuig af en toe functioneert als ouderen achter het stuur zitten. De raad adviseert desondanks om tot de aanschaf over te gaan. Doorslaggevend bij dit advies was dat de fabrikant meldde dat er in de toekomst modellen uitkomen die een betere kans hebben om echt te rijden. Het adviesorgaan onderzoekt de geschiedenis van de fabrikant niet en negeert de ontwikkeling van het merk sinds de introductie in het midden van de zeventiger jaren. Daardoor ziet het over het hoofd dat er gedurende al die jaren geen enkel bewijs bestaat dat de auto überhaupt rijden kan. Zou de raad dit onderzoek doen en op basis daarvan een prognose maken, kan hij bevroeden dat de beloftes voor de toekomst op zijn minst twijfelachtig zijn.

De bewindsvrouw (in dit geval minister Schippers) die een beslissing moet maken, leest het rapport van de raad door, vindt er kennelijk niets mis mee en geeft vervolgens haar fiat aan de koop van de griepvaccins.

De financiering wordt gedaan met geld dat door ú als Nederlandse burger opgehoest moet worden.

Belangenverstrengeling

Het zou niet voor het eerst zijn als er sprake is van belangenverstrengeling. Een dergelijk conflict is niet gelimiteerd door financieel gewin: in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid kunt u uitgebreid lezen over de verschillende vormen van belangenverstrengeling en voorbeelden ervan in overheidscommissies. Deze informatie zal u helpen deze zakelijke conflicten te doorzien.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, massamarketing van de farmaceutische industrie en leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, massamarketing van de farmaceutische industrie en leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

Wilt u meer weten over de griepprik? Hier kunt u over de zin of onzin ervan lezen.

Meer weten?

Hoe worden bewindslieden om de tuin geleid? Welke vormen van belangenverstrengeling zijn er? Hoe werkt de marketing van de farmaceutische industrie?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag