Griepprik met Vaxigrip@0.5x

GRIEPPRIK

Zin of onzin?

Veel Nederlanders krijgen in oktober van de huisarts een oproep voor een griepprik. De brief gaat dan vergezeld van een foldertje van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat onder meer verkondigt: “De griepprik verkleint de kans op griep” en “Het is belangrijk dat u elk jaar de griepprik haalt.”

Door C.F. van der Horst
25 oktober 2015, geactualiseerd 3 oktober 2022

Herfst: tijd voor een griepprik?

Volgens de website van het RIVM zou de enting van nut zijn, want “als u de griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. En als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, dan verloopt de ziekte waarschijnlijk minder ernstig.” Voor kinderen, volwassenen met een medische indicatie en voor mensen van 60 jaar en ouder is het vaccin gratis.

Niet iedereen is echter enthousiast over de griepprik. Er zijn zelfs twijfels of het halen ervan wel zo verstandig is.

Wat is de zin of de onzin van de griepprik?

Griepprik: discutabel nut

De stellige beweringen in het foldertje en op de website van het RIVM zijn discutabel. Zo schreef Medisch Contact in 2014:Sluitend bewijs dat influenzavaccinatie gezonde ouderen beschermt tegen ziekenhuisopnames en sterfte door griep, is er niet. Maar er zijn genoeg aanwijzingen dat het wel zo is, dus blijf alle 60-plussers de griepprik aanbieden, adviseert de Gezondheidsraad. Critici zijn niet overtuigd.”

Het artsenblad liet in 2011 al weten: “Na een uitgebreide analyse van beschikbaar onderzoek concludeert het [geneesmiddelen]bulletin dat het effect van vaccinatie op onder andere mortaliteit bij ouderen boven de 65 niet is aangetoond en dat daarom geen conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van vaccinatie. Bij gezonde volwassenen heeft vaccinatie slechts een matig effect op het verminderen van influenzasymptomen en het verlies van werkdagen en helemaal geen effect op de overdracht van influenza of het optreden van complicaties zoals pneumonie. Bovendien is het niet aangetoond dat vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel influenza voorkomt bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.”

Niet alleen voor de effectiviteit van griepvaccins ontbreekt hard wetenschappelijk bewijs. Ook bij de virusremmer oseltamivir (Tamiflu®) is dit het geval. Huisartsen schrijven dit middel voor ten behoeve van de behandeling en preventie van griep. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uitte op 8 februari 2015 haar twijfels over dit antivirusmiddel. De kop van het artikel in dit medisch vakblad luidde: “Bewijs voor oseltamivir bij griep blijft rammelen.” Het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) betoogde dat de effectiviteit van griepvaccins helemaal niet onderzocht was en dat oseltamivir en een andere virusremmer “in de praktijk bij influenza-achtige aandoeningen niet werkzaam zijn.”

In 2017 herhaalde huisarts Hans van der Linde in het dagblad Trouw nog maar eens dat er geen bewijs bestaat voor het effect van de griepprik. Hij vond dat reden genoeg om ermee te stoppen

In zijn kolom in datzelfde dagblad legde Bert Keizer begin oktober 2020 zijn vinger op de zere wond. Deze specialist ouderengeneeskunde beschreef de reden waarom de overheid dan toch de griepprik propageert: “Een vervelend aspect van alle discussies over het griepvaccin is dat er harde schreeuwers aan tafel zitten die niet geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek maar die het spul gewoon willen verkopen. Dat lukt uitstekend, elk jaar halen miljoenen Nederlanders braaf hun griepprik.”

Problemen met de griepprik

De Gezondheidsraad publiceerde in 2014 het advies Grip op Griep. De voorzitter van de GR, prof. Pim van Gool, vatte het in een vier minuten durende video samen. Hij stelde dat er bij de griepprik twee problemen spelen: “In de eerste plaats: het vaccin is niet optimaal. Het griepvirus verandert steeds een klein beetje. Steeds moet bij de samenstelling van dat vaccin voorspeld worden hoe het virus er in een volgend jaar uit zal zien. Hoe goed de prik werkt, hangt af van de virulentie (de agressiviteit van het virus), de hoeveelheid virussen in een jaar en de overeenkomst tussen het vaccin en de virussen die er in dat jaar juist heersen.

Vertekening in het onderzoek naar griepvaccins

Een tweede probleem is dat er bij onderzoek vertekening een rol kan hebben gespeeld. Stel dat vooral gezonde mensen zich laten vaccineren en je beoordeelt op basis daarvan het effect. Dan lijkt het vaccin effectiever dan het daadwerkelijk is: gezonde mensen worden nu eenmaal minder snel ziek. Bij kwetsbare mensen zou dat juist andersom zijn.”

Professor Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, meldde problemen met de griepprik@2x

Professor Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, meldde problemen met de griepprik.

Professor Van Gool stelde vast dat er weinig gerandomiseerd onderzoek is gedaan naar het nut of de effectiviteit van de griepprik. De exacte verhouding tussen kosten en baten zijn ook niet duidelijk. Met andere woorden, zowel wetenschappelijke als economische gronden voor het nut van een griepprik ontbreken.

Gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van griepvaccins

Dick Bijl, arts en voormalig hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, schreef in 2011 een kritisch artikel over het gebrek aan bewijs voor de griepprik. In een reactie op Grip op Griep zei hij in Medisch Contact: “Het is al heel wat dat de Gezondheidsraad erkent dat er iets schort aan het bewijs.” Hij benadrukte het belang om gedegen onderzoek te doen naar het effect van vaccinatie omdat er veel kosten mee gemoeid zijn en er al jarenlang een grote internationale discussie gaande is.

Dick Bijl over griepvaccins@2x

Dick Bijl over griepvaccins: gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor hun effectiviteit.

Commerciële beïnvloeding

Het tv-programma Zembla rapporteerde dat als het aan huisarts Hans van der Linde lag, de griepprik afgeschaft werd: “Invoering van griepvaccinatie berustte niet op wetenschappelijke onderbouwing, maar op theoretische overwegingen, speculatieve veronderstellingen en vooral commerciële beïnvloeding. Radio- en Tv-spotjes van vaccinproducenten suggereerden voorlichting door de overheid. Tientallen jaren vaccineren was niet bij machte een nuttig effect aan te tonen. Integendeel, veel onderzoeken lieten geen effect zien. Betekenen de recente analyses in binnen- en buitenland dat het doek gaat vallen voor griepcampagnes? Dat is nog maar de vraag. Er spelen krachten en invloeden die afschaffing in de weg staan en het lijkt zinvol om die onderstaand te benoemen,” aldus de dokter uit Capelle aan den IJssel.

Bijwerkingen van de griepprik

De griepprik heeft neveneffecten variërend van onschuldig tot kritiek. Tot gevaarlijke (bij)werkingen behoren de ernstige slaapziekte narcolepsie bij kinderen (als gevolg van het Pandemrix-vaccin tegen de Mexicaanse griep) en allergische reacties die in zeldzame gevallen leiden tot een levensbedreigende anafylactische (als gevolg van overgevoeligheid) shock. OHte gaat dan wel niet om enorme aantallen slachtoffers, maar wel voldoende groot om het risico te willen vermijden. Het zal je kind maar zijn. Het Geneesmiddelenbulletin meldde de meest frequente verschijnselen: “Bijwerkingen die zeer vaak (>10%) voorkomen zijn: pijn, erytheem, zwelling en verharding op de injectieplaats, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, rillingen, prikkelbaarheid, verlies van eetlust, spierpijn en gewrichtspijn.”

Kosten voor de gezondheidszorg

De kosten van de griepprik liggen rond de 25 euro voor het vaccin en 10-15 euro voor het huisartsbezoek. Naar schatting 3,5 miljoen Nederlanders halen een griepprik bij hun huisarts. Alleen al voor de vaccinkosten gaat het hier om circa 87,5 miljoen euro. Het werkelijke bedrag ligt echter vele malen hoger. Indien de Gezondheidsraad zelf concludeert dat er geen bewezen nut is en dat de kosten-baten ook niet duidelijk zijn, maar toch ouderen adviseert de griepprik te halen, is het geen wonder dat de Nederlandse gezondheidszorg onbetaalbaar is geworden.

Hoe voorkom je griep?

Als vaccinatie bedoeld is om griep te voorkomen, zijn er andere wijzen om dit te doen?

Hier volgen vijf tips die goed kunnen helpen:

  • De beste bescherming tegen de griep is het natuurlijke beschermingssysteem van het lichaam: het immuunsysteem is cruciaal. Volgens dokter Mercola wordt de beste ondersteuning van dat systeem verkregen door goed te slapen, suikergebruik te beperken, afdoende te bewegen en verse, hoogwaardige en biologische voeding te eten.
  • Tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling gaf in zijn boek How to Live Longer and Feel Better de aanbeveling om ieder uur 1 gram vitamine C te nemen. Terwijl vitaminen en mineralen altijd in een evenredige balans ingenomen dienen te worden, is vitamine C de enige verbinding die men in grote hoeveelheden innemen kan zonder een kunstmatig tekort aan andere te creëren. Wel dient men iets te eten alvorens men vitamine C in deze dosering consumeert.
  • Volgens een Japanse studie zijn er aanwijzingen dat vitamine D3 goed helpt bij grieppreventie bij schoolkinderen. Een inname van 2x 600 IE vitamine D3 per dag verminderde de kans op griep met 42 procent.
  • Volgens kinderarts en auteur Ralph Campbell kunnen vitamine A (een dosis voor volwassenen 10.000 – 25.000 IE) en gekleurde groenten (wortelen, paprika’s, pompoen, zoete aardappelen, groenten), vitamine D (in de wintermaanden voor volwassenen een dosis van 1.000 tot 5.000 IE/dag), vitamine E (gemengde tocoferolen in plaats van alfa-tocoferol, 400-1.200 IE/dag), selenium (50 mcg), zink (25 mg) en probiotica de weerstand tegen griep ook verhogen. B-vitaminen zijn ook belangrijk. Donkergroene bladgroenten en andere felgekleurde vruchten en groenten bevatten antioxidanten die kunnen helpen om immuniteit op te bouwen en infectie te voorkomen.
  • Als men de griep eenmaal heeft doet men er goed aan zich te isoleren ter voorkoming van verspreiding naar andere gezinsleden, vrienden en collega’s.
  • Het is aan te raden om een geneesheer te consulteren die meer in zijn arsenaal heeft dan vaccins of antibiotica (sowieso zinloos bij virussen).

Meer weten?

Hoeveel vitamine C werkt effectief tegen griep? Kan voeding preventief werken? Is een balans tussen vitaminen en mineralen noodzakelijk? Wat is het belang van biologische landbouw voor uw gezondheid? Hoe kunt u de marketing van de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie doorzien?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag