De nieuwe watergeuzen- de strijd tegen de fluoridering van drinkwater@2x

FLUORIDERING EN DE NIEUWE WATERGEUZEN

De vrijheidsstrijd tegen volksmanipulatie

In 2016 verscheen een van de laatste boeken van de hand van de in 2018 overleden dokter Hans Moolenburgh sr. De auteur was een monument in de Nederlandse samenleving. Als leider van de antifluorideringsbeweging in de zeventiger jaren van de vorige eeuw was hij een symbool voor de vrijheidsstrijd tegen de volksmanipulatie die bij de fluoridering van het drinkwater plaatsvond.

Door C.F. van der Horst
13 oktober 2016, geactualiseerd 24 oktober 2022

De nieuwe watergeuzen: De geschiedenis van de fluorideringsstrijd

De nieuwe watergeuzen: De geschiedenis van de fluorideringsstrijd is een Nederlandse vertaling en uitgebreide versie van het boek dat dokter Moolenburgh op verzoek van Engelse parlementsleden in de 80-er jaren schreef en werd gepubliceerd onder de zeer passende titel: Fluoride: The Freedom Fight. Het boek is een avontuur om te lezen en iedereen die Hans Moolenburgh kent, zal zijn humor in de moeilijke en ongelijke strijd goed kunnen waarderen.

Tegenhouden dwangmedicatie

In de zeventiger jaren was dokter Moolenburgh de motor van een groep toegewijde burgers die dwangmedicatie door fluoridering heeft tegengehouden. De overwinning ging echter niet zonder slag of stoot. Het was een strijd van David tegen Goliath.

De nieuwe watergeuzen: De geschiedenis van de fluorideringsstrijd beschrijft vervalste cijfers, infiltratie, bedreigingen, manipulatie van media en omkoperij aan de ene kant en aan de andere kant de teamgeest, spitsvondigheid en veerkracht van een stel vrijwilligers die met passie voor de goede zaak streden – en wonnen!

‘Geus’ is een strijdnaam

Van oudsher is ‘geus’ een benaming voor iemand die zich verzet tegen onderdrukking. De term ontstond toen leden van het verzet tegen Koning Filip II van Spanje vlak voor de tachtigjarige oorlog denigrerend “gueux” (Frans voor ‘bedelaars’) genoemd werden. De benaming werd al snel een ere- en strijdnaam. Viereneenhalve eeuw terug vormden zich in het verzet ter land en ter zee respectievelijk bos- en watergeuzen. Men vocht tegen de overheersing door de oppermachtige Spanjaarden.

De 91-jarige dokter Hans Moolenburgh bij de boekpresentatie van 'De nieuwe watergeuzen' in 2016

De 91-jarige dokter Hans Moolenburgh bij de boekpresentatie van ‘De nieuwe watergeuzen’ in 2016.

De grootste watergeus

Ondanks beperkte middelen en tijd werd in de fluorideringsstrijd met enthousiasme en vooral geloof in de goede zaak (de persoonlijke keuzevrijheid) belangeloos geknokt. De term “watergeuzen” is derhalve uitermate geschikt voor de mensen rondom dokter Moolenburgh. De laatste mag echter met zijn inspirerende kijk, leiderschap humor en scherpzinnigheid toch wel als de grootste der watergeuzen beschouwd worden.

Hoort u ‘veilig en effectief’? Dan wordt het oppassen

Door lessen die hij zelf gedurende zijn watergeuzentijd heeft geleerd, waarschuwde dokter Moolenburgh  voor twee woorden: “Zodra u een geleerd uitziend persoon over ‘veilig’ en ‘effectief’ hoort spreken, wees dan op uw hoede.” Het gaat dan om een maatregel waarvan de bevolking overtuigd moet worden dat die goed voor ze is. Maar is hij dat wel?

Gemene trucs

De presentatie van het boek vond plaats op 29 september 2016 in Haarlem. De nieuwe watergeuzen: De geschiedenis van de fluorideringsstrijd is het verslag van een soortgelijke intense strijd als tegen de Spanjolen. Dit keer was het echter tegen een formidabele en goed gefinancierde oppositie die haar zin (fluoridering) probeerde door te drijven. Niet voor niets noemde dokter Moolenburgh leden van die oppositie “de vijand”.

Als u het boek leest, ziet u hoe met gemene trucs (zoals omkoperij, sabotage van tv-programma’s en drukproeven) en infiltratie valkuilen werden opgezet. Een voorbeeld hiervan is een interview dat de volgende morgen zou worden uitgezonden. Dokter Moolenburgh ging in die uitzending in het geheel niet in op de argumenten van de vrouwelijke arts. Dat kon ook niet, want die arts was niet tijdens de opname aanwezig. Ze werd in de nacht na het interview in de uitzending gemonteerd, “om mij voor te stellen als een sul die geen tegenargumenten had tegen superieure fluoridevoorstanders,” aldus de Haarlemse dokter.

Op het matje

Het avontuur begint met een ingezonden brief die op 29 oktober 1968 in het het Haarlems Dagblad als een hoofdartikel met de titel “Drankje van de gemeenteraad” wordt geplaatst. Het veroorzaakt de nodige opschudding. Zodanig zelfs, dat dokter Moolenburgh bij de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid op het matje moet komen. Deze verbiedt hem om als arts mensen van streek te maken. “Oh, maar ik schrijf niet als arts”, zegt de dokter, “maar als bezorgd burger.” Hij pareert een argument als “Er zijn geen neveneffecten” met “Hebt u er ooit wel eens naar gezocht?”

Fluoridering van drinkwater: de schade is goed te observeren

Omdat zijn praktijk half in een gemeente met gefluorideerd drinkwater ligt en half in een fluoridevrije gemeente, kan hij de schade door drinkwaterfluoridering goed observeren. Hij richt een artsengroep op om de klinische verschijnselen nader te bestuderen. Hoewel er hoopgevende ontwikkelingen zijn, lijkt de antifluoridebeweging het uiteindelijk toch te verliezen van de goed gefinancierde fluoridelobby. Door het optreden van professor Dean Burk in de actualiteitenrepubliek Hier en Nu komt echter de kentering. Op 16 maart 1976 is de fluoridering van de baan, alhoewel het nog langer zou duren voordat alle gemeenten met fluoridering ophouden. Om te voorkomen dat dwangmedicatie in het drinkwater ooit nog zal kunnen gebeuren, krijgt dokter Moolenburgh met een groep gelijkgestemden een herziening van de grondwet in de vorm van Artikel 11 voor elkaar. Het Artikel wordt in 1983 van kracht.

Humor en geloof

Het is een prachtig boek geworden dat geen moment verveelt en dat u in een adem uitleest. Het is niet alleen spannend, maar ook vol humor. Desgevraagd zegt dokter Moolenburgh dat humor en geloof de twee pijlers zijn waardoor hij overeind blijft in het geweld van de fluoridering. Hij is er eigenlijk gewoon ingerold en wordt, zoals wel vaker gebeurt, een held tegen wil en dank.

Volgens zijn zoon leest het verslag van deze prestatie spannender dan een jongensboek uit de Bob Evers-serie, een reeks jeugdboeken van Willy van der Heide. Hij heeft meer dan gelijk. Maar belangrijker is dat het werk laat zien wat een groep individuen voor elkaar kan krijgen ten behoeve van de gezondheid van iedereen.

Dokter Hans Mooleburgh kreeg een onderscheiding als dank voor zijn inzet tegen de fluoridering van drinkwater@2x

Dokter Hans Mooleburgh kreeg een onderscheiding als dank voor zijn inzet tegen de fluoridering: Nederland 40 jaar zonder dwangmedicatie in het drinkwater!

Speciale onderscheiding

Bij zijn boekpresentatie werd dokter Moolenburgh, tezamen met een paar leden van zijn team, onderscheiden met een speciale medaille. Dit ter ere van het feit dat dankzij hen Nederland 40 jaar zonder de dwangmedicatie door fluoridering is.

Met zijn lichtend voorbeeld heeft dokter Moolenburgh zijn onderscheiding meer dan verdiend!

Hoewel het boek inmiddels uitverkocht is, kan het via tweedehands boekwinkels nog te verkrijgen zijn. Uit respect voor dokter Moolenburgh, zijn voorvechtersrol tegen volksmanipulatie en het belangrijke resultaat blijft deze boekbespreking staan.

Meer weten?

Welke krachten zitten er achter de industriële lobby? Wat is de rol van overheid hierin? Wat kunt u doen om u te wapenen tegen fluoride en soortgelijke “gezondheidsbevorderende” maatregelen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2016, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag