Peter Gøtzsche noemt industrie farmaceutische maffia@2x

HOOGLERAAR PETER GØTZSCHE LEGT FARMA MET BILLEN BLOOT

De farmaceutische wereld van list en bedrog

Het is al weer geruime tijd geleden, maar gezien de nog steeds actuele gegevens de moeite van het lezen waard. Op woensdag 11 november 2015 gaf professor Peter Gøtzsche een lezing naar aanleiding van de presentatie van de Nederlandse editie van zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad, een aanklacht tegen de manipulatie van onderzoeken en marketing door de farmaceutische industrie. Het was zo erg dat hij de medicijnenindustrie een farmaceutische maffia noemde.

Door C.F. van der Horst
12 nov 2015, geactualiseerd 23 oktober 2022

Gøtzsche noemt industrie farmaceutische maffia

De Deense hoogleraar  bioloog, arts, onderzoeker en de oprichter van de Nordic Cochrane Centre loopt al 40 jaar tegen de manipulatie aan en vond het tijd om met de harde feiten naar buiten te komen. In zijn boek vergelijkt hij de farmaceutische industrie met georganiseerde misdaad. Als academicus kan hij dat beter dan wie dan ook.

Farmacie met billen bloot

Tijdens zijn lezing gaf Gøtzsche een opsomming van misstanden zoals C.F. van der Horst die al eerder in zijn boek Dodelijke leugens. Artsen en patienten misleid  beschreef. In zijn nieuwe Nederlandse boek komt professor Gøtzsche met nog meer achtergrondmateriaal zoals alleen een klinisch onderzoeker kan doen. Zijn werk legt de farmacie met de billen bloot. Anders dan bij het boek van C.F. van der Horst belicht de Deense arts echter alleen de misstanden van de farmaceutische industrie en geeft hij geen oplossing hoe je gezond kunt blijven en zo kunt voorkomen dat je überhaupt medicijnen moet gebruiken. Zijn wetenschappelijke insteek maakt wel duidelijk dat er inderdaad een farmaceutische maffia bestaat.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft de belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, de massamarketing van de farmaceutische industrie en de leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft de belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, de massamarketing van de farmaceutische industrie en de leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

Dokter Hans Moolenburgh Sr.

Aanwezig op de avond was ook de in 2018 overleden arts Hans Moolenburgh die als landelijk coördinator van de anti-fluorideringsbeweging in de zestiger en zeventiger jaren verantwoordelijk was voor het stopzetten van de waterfluoridering in Nederland. Dokter Moolenburgh schreef eerder aan Van der Horst over Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid: “Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het boek ‘Deadly Medicines and Organised Crime’ [de Engelse titel] van professor Gøtzsche, dat er toch ook niet om liegt. Uw grote verdienste is echter niet alleen het ongelofelijk gedetailleerde monnikenwerk dat u verricht hebt, maar dat u ook steeds positieve alternatieven aangeeft. Dat is een voortdurende herademing in deze modderpoel.”

Peter Gøtzsche presenteert zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' in 2015@2x

Peter Gøtzsche presenteert zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’. Hij vergelijkt de medicijnindustrie met de maffia.

Boek met harde feiten

Voor een geïnteresseerd publiek lichtte professor Gøtzsche een aantal punten van zijn boek toe. Als eerste kwam aan de orde wat hij erin beschrijft: nagenoeg al het farmaceutisch onderzoek is gemanipuleerd. Dat alleen al is de basis van de marketing van de  farmaceutische maffia. Als het niet wordt gedaan door onderzoekers die op de loonlijst staan dan wel door zogenaamd onafhankelijke onderzoekers die weten dat als de uitkomst niet in enige mate positief is, ze niet nog een opdracht krijgen van de sponsor. Geen geld betekent geen onderzoek en dus geen werk.

Bij onderzoeken altijd prijs

Voor een nieuw geneesmiddel worden diverse onderzoeken opgezet. Er hoeven slechts twee een verbetering te tonen. Als er acht van deze studies geen verbetering vertonen, worden die door registratiecommissies afgedaan als “mislukte onderzoeken” en niet meegenomen in de beoordeling, terwijl het volgens Gøtzsche niet om mislukte onderzoeken gaat maar om mislukte medicijnen. Met zoveel fiasco’s is het een kwestie van genoeg onderzoeken opzetten totdat je er twee hebt die je kunt indienen bij een registratie autoriteit. Het is bijna prijsschieten.

Wetenschappelijk onderzoek te vaak onjuist

Klinische studies (de randomized controlled trial of RCT) hebben te vaak onjuiste bevindingen. De werkzaamheid van een stof hoeft niet supergroot te zijn als er maar sprake is van een statistisch significant verschil met een controle studie (om toeval uit te sluiten), zodat een registratiecommissie zoals de medicijnautoriteit CBG voldoende grond heeft voor het afgeven van een handelslicentie. De producent gebruikt de uitkomst van zo’n studie om het nieuwe middel aan te prijzen bij dokters, onder andere door publicatie in de medische vakbladen.

Academische vrijheid, transparantie en wetenschappelijk debat verdwenen

Gøtzsche zei toen al dat dergelijke onjuistheden ook voorkwamen in onderzoeken van de onafhankelijk geachte Cochrane Collaboration waarvan hij nota bene een van de oprichters was. Alsof hij een vooruitziende blik had, want de belangenverstrengeling binnen het bestuur van de Cochrane Collaboration werd steeds groter. Dit leidde er in 2018 toe dat de Deense hoogleraar uit het bestuur van de Cochrane Collaboration werd gezet. Gøtzsche schreef in datzelfde jaar dat het niet voor niets was dat de CEO van Cochrane, Mark Wilson, het woord Collaboration verwijderde uit de geregistreerde naam. Voortaan was het gewoon Cochrane en er was niet langer sprake van een samenwerking. Gøtzsches grootste bezwaar was echter veel wezenlijker. Hij zei over Cochrane: “De academische vrijheid is verdwenen, wetenschappelijke debatten zijn ongewenst en transparantie is verleden tijd [nadruk toegevoegd].”

Met het wegsturen van Gøtzsche en daarmee de wetenschappelijke discussie zette Wilson de toon voor wat we heel duidelijk hebben kunnen waarnemen in de coronacrisis. Gøtzsches uitspraak had voorspellende waarde.

Nieuwe medicatie is geen verbetering

De Deens arts vertelde dat toen een aantal van de medicijnonderzoeken onder de loep werd genomen, van de beweerde werkzaamheid van de middelen weinig bleek te kloppen. Zo werd gevonden dat een middel tegen een “overactieve blaas” veroorzaakte dat iemand 10 keer per dag naar het toilet ging in plaats van 11 keer. Dat is zo’n geringe verbetering dat het niet noemenswaardig is. Bovendien is zo’n verschil zeer makkelijk in een studie te manipuleren. Misschien wist de patiënt niet precies meer hoeveel keer ze naar het toilet was geweest of misschien zat ze net een spannende aflevering van een Deense misdaadserie (over de farmaceutische maffia, grapte hij) te kijken waardoor ze een keer oversloeg?

Oplossing voor medicijnonderzoek

Onder de vele voorbeelden noemde de Deense hoogleraar ook een middel tegen Alzheimer dat op basis van de onderzoekgegevens gewoon niet bleek te werken (ondanks dat het wel als zodanig werd gerapporteerd), maar omdat het op de hersenen inwerkt, kan het gevolgen hebben voor het evenwichtsgevoel. Hierdoor kunnen bij ouderen valpartijen ontstaan met alle gevolgen van dien, zoals een gebroken heup.

Als oplossing voor het medicijnonderzoek suggereerde hij dat onderzoeken door dokters en niet door de industrie zouden moeten worden gedaan. Dit voorkomt misbruik door de farmaceutische maffia. Een middel zou pas op de markt mogen komen als langetermijnonderzoek uitgewezen heeft, dat het veilig is.

Huisarts veroorzaakt een sterfgeval per jaar

Sterfte als gevolg van medicatie staat volgens hem op de derde plek van doodsoorzaken (na kanker en hart- en vaatziekten). Iedere huisarts veroorzaakt zeker een sterfgeval per jaar als gevolg van de bijwerkingen van medicijngebruik. Professor Gøtzsche zei dat de huisarts dat vaak niet doorheeft omdat de gevolgen pas later optreden en de dokter niet het verband legt. “Een piloot weet wat er met zijn passagiers gebeurt als het vliegtuig neerstort omdat hij zelf in het vliegtuig zit, maar dat is bij een dokter anders,” zei hij.

De wetenschapper benadrukte de soms ernstige bijwerkingen. Ieder middel heeft deze. Hij concludeerde: ”Wij doen het als (huis)artsen niet goed. We moeten veel minder voorschrijven.”

Medicijnen zijn de derde doodsoorzaak_professor Peter Gotzsche@2x

Professor Peter Gotzsche: “Medicijnen zijn de derde doodsoorzaak.”

Nascholing door farmaceutische industrie heeft geen nut

Nascholing die door de farmaceutische maffia wordt gedaan is waardeloos. Alles waaraan de farmaceutische industrie meebetaalt (spreker, zaal, etentjes) is alleen maar bedoeld om haar producten te verkopen. Zo zal een betaald spreker de producten van de opdrachtgever en niet die van een concurrent aanbevelen en al helemaal niet een oplossing zonder medicijnen bespreken. Gøtzsche stelde dat een dergelijke praktijk verboden moet worden.

Belangenverstrengeling is enorm

Belangenverstrengeling komt bijzonder vaak voor bij dokters. Ter illustratie vertelde Peter Gøtzsche dat hij momenteel in Engeland is opgeroepen om als “expert witness” te getuigen in een rechtszaak tegen een medijnenproducent. De reden waarom de advocaten bij hem in Denemarken uitkwamen was omdat ze in heel Engeland niet een psychiater konden vinden die niet betaald werd door de farmaceutische industrie!

Antidepressiva (SSRI’s)

Professor Gøtzsche had geen goed woord over voor antidepressiva en dan met name de selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s). Hij zei dat de onderzoeken die een verbetering aangaven, stuk voor stuk vervalst waren. Toen een van de aanwezige artsen hem vroeg hoe hij over anti-psychotica dacht, verwees Gøtzsche naar een ander boek over psychiatrie en de bijbehorende medicatie dat hij zojuist gepubliceerd had (in het Engels). In dit boek beschrijft de Deen uitvoerig het gebrek van enige werking van die middelen. Het enige wat SSRI’s veroorzaken, is dat mensen ervan afhankelijk worden. Bij een poging om ermee te stoppen kan men soms depressief worden. Dat wordt dan vaak aangegrepen om het middel opnieuw of om een ander middel voor te schrijven, terwijl het beter zou zijn om het op zijn beloop te laten omdat het gaat om afkicken. Daarbij komt dat door de bijwerkingen andere symptomen verschijnen die dan weer een nieuwe diagnose krijgen met nieuwe medicatie die ook weer bijwerkingen heeft en tot weer een nieuwe diagnose kan leiden. Zo is het einde is zoek, vond de Deense hoogleraar.

Onwetenschappelijke mix van pillen

Heeft een medicijn al bijwerkingen, het wordt nog erger als je medicatie mixt. Peter Gøtzsche merkte op dat klinisch onderzoek alleen wordt gedaan naar een enkel middel en niet naar een combinatie van middelen. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat de combinatie van geneesmiddelen heeft onderzocht. Al noemde hij het niet, de logische gevolgtrekking is dat het voorschrijven van meer dan een medicijn aan iemand onwetenschappelijk is. Er is niets, maar dan ook helemaal niets bekend over de interactie van medicatie. Dat is een zeer gevaarlijke zaak, vooral bij ouderen die toch al gevoelig zijn voor bijwerkingen.

Goed nieuws uit Brussel

De spreker kwam ook met goed nieuws: dank zij zijn werk in Brussel waar hij veel met europarlementariërs sprak, heeft hij nu de meerderheid van het Europees parlement zover gekregen dat men vindt dat het klinisch onderzoek openbaar gemaakt moet worden en niet afgeschermd door registratiecommissies zoals EMA en het CBG om het “bedrijfsgeheim” te bewaken. Als de regeling van kracht wordt zou dit betekenen dat (de helaas schaarse) onafhankelijke onderzoekers de werkelijke effectiviteit en risico’s beter kunnen beoordelen. Gøtzsches grootste bijdrage was misschien wel het verkrijgen van toegang tot klinische onderzoeksgegevens bij het Europese geneesmiddelenbureau EMA.

 

Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad: alleszins de moeite waard

Gøtzsches boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad is zeker de moeite waard als u een wetenschappelijk kijkje wilt nemen in de wereld van list, bedrog en de farmaceutische maffia. Helaas wel een wereld die letterlijk over lijken geld verdient.

Meer weten?

Hoe kunt u voorkomen dat u medicijnen nodig hebt? Wat zijn de zogenaamde subklinische symptomen die als ze niet vroegtijdig worden aangepakt, u ziek maken? Wat moet u weten zodat u zelf verantwoorde medicijnkeuzes maken kan?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag