Bill Gates en zijn vaccinatiestrategie@2x

DE VACCINATIESTRATEGIE VAN BILL GATES

Met een aantekening over complotdenkers

Bill Gates – wie kent die naam niet? In verband met de afgelopen coronacrisis zijn we hem heel vaak tegengekomen. Als u Gates alleen kent als softwareverkoper lijkt dat misplaatst. Het wordt misschien wat minder vreemd als u weet dat Bill Gates tegenwoordig vooral een investeerder is en grote belangen heeft in onder andere de vaccin-industrie. Voor hen die willen weten welke rol deze man in de crisis heeft gespeeld, volgt hier een beknopte analyse van zijn vaccinatiestrategie.

door C.F. van der Horst
5 september 2020, geactualiseerd 9 september 2022

Wat hebben de bepalende factoren voor het internationale beleid gemeen?

We nemen u mee terug naar het begin van de coronacrisis in 2020, naar de entiteiten die bepalend waren voor het internationale beleid – en dat nog zijn. In vogelvlucht waren dat:

  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
  • De epidemiologische computermodellen van het Imperial College in Londen en het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van de Universiteit van Washington in Seattle
  • De media.

De WHO riep de coronagriep COVID-19 als pandemie uit en eiste als supranationale organisatie solidariteit van alle landen die zich bij de WHO hadden aangesloten. De computermodellen zorgden met hun prognoses van miljoenen sterfgevallen  voor groot alarm bij onder meer regeringsleiders en de media dikte dit alles nog aan, letterlijk dag en nacht.

Wat hebben deze factoren gemeen? Sponsoring door Bill Gates via zijn Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).

WHO of Gates Health Organization?

Bill Gates heeft al jaren geleden de World Health Organization (WHO) gekocht. Reeds voordat president Trump aankondigde dat de VS zich als sponsor van de WHO terug zou trekken, was Bill Gates via de BMGF en zijn aandeel van $ 4 miljard in de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI Alliance) de grootste donateur van de WHO. In 2020 werd Duitsland voor de programmabegroting 2020-2021 de belangrijkste sponsor met de BMGF & GAVI-combinatie op een goede tweede plek, ver voor Engeland op plek drie en de VS op vier. Je zou haast gaan denken aan een naamsverandering van dit supranationale instituut. Met de invloed die Gates zich gekocht heeft zou de Gates Health Organization, oftewel gezondheid volgens de ideeën van een uitgekookte investeerder, een betere en eerlijkere benaming zijn.

WHO of Gates Health Organization?

De WHO drong vanaf het begin aan op testen, medicijnen en vaccinatie. De organisatie repte geen woord over leefstijl en voeding en het versterken van het immuunsysteem. Dergelijke preventiemaatregelen en de focus op een sterk immuunsysteem zouden meer dan wat dan ook voor de hand liggen, maar deze patentloze en daardoor niet winstgevende aanpak werd (en wordt) geheel genegeerd. Daardoor is het duidelijk dat er belangen met een winstoogmerk in het geding zijn.

Bill Gates: grote invloed op epidemiologische computermodellen

In de coronocrisis speelden de epidemiologische computermodellen van twee gerenommeerde universiteiten een grote rol. Beide computermodellen kwamen met doemscenario’s van miljoenen sterfgevallen. Doordat de media ze op grote schaal publiceerde, zorgden ze voor groot alarm bij regeringsleiders en parlementsleden. De weerslag op het beleid van overheden was enorm en resulteerde in draconische maatregelen die het economische en sociale leven verlamden.

De twee universiteiten in kwestie zijn het Imperial College in Londen en het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van de Universiteit van Washington in Seattle. En wat is de rol van Bill Gates? Beide instellingen hebben enorme sommen geld van de BMGF ontvangen: meer dan $ 240 miljoen voor het Imperial College en $279 miljoen voor het IHME.

De prognoses van beide universiteiten bleken er volledig naast te zitten.

Het is vermeldenswaard dat het computermodel van de Universiteit van Oxford dat een heel andere, veel mildere prognose had, nagenoeg genegeerd werd. Waarom schenken de media het ene computermodel ruimschoots en het andere ternauwernood aandacht? Welke factor achter de schermen speelde hier een rol?

Bill Gates “doneert” aan de media

Veel mensen weten niet dat Bill Gates ook grote sommen geld “doneert” aan commerciële mediabedrijven. Dit is een hoogst ongebruikelijke praktijk in de wereld van stichtingen zoals de Bill & Melinda Gates Foundation. Commerciële bedrijven horen hun eigen broek op te houden en een dergelijke “donatie” kan niet anders worden uitgelegd als het kopen van invloed.

Hier is een greep uit de donatiedoos: twee werkmaatschappijen van Endemol hebben financiële steun van Bill Gates gekregen, respectievelijk met een donatie van bijna $ 350.000 en een andere van meer dan $ 480.000. In Amerika sponsorde/sponsort Gates de radio- en tv-zenders ABC, NPR en PBS, in Engeland The GuardianThe Daily Telegraph en de BBC, in Duitsland Die Zeit en Der Spiegel en in Frankrijk Le Monde. De lijst gaat maar door.

Gates bepaalt door deze sponsoring in grote mate wat wij lezen, horen en zien in de pers. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Dollars van Bill Gates voor de media

 

Cui bono: wie profiteert?

De rechters in de Oudheid hanteerden de vraag: “Cui bono?” oftewel “Wie profiteert?” Het antwoord lijkt voor de hand liggend, want in alle berichtgeving wordt op het vaccin aangestuurd. Tot het vaccin er is zouden we niet terug naar normaal kunnen. Met een wereldwijd vaccin worden miljarden dollars of euro’s verdiend. En geld lijkt een belangrijke rol te spelen, want de goedkope oplossing (de combinatie van het oude malariamiddel hydroxychloroquine, zink en het antibioticum azithromycine) waarmee de Limburgse huisarts Rob Elens zijn patiënten genas, werd met weinig steekhoudende argumenten verboden voor gebruik in de eerstelijnszorg (huisartsen).

Je kunt ogenschijnlijk vreemde situaties vaak beter begrijpen als je de geldstroom volgt naar de bron. Zoals in de geschiedenis al eerder gebeurd is, is er sprake van strategische filantropie. Dit fenomeen is in detail beschreven in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Het verklaart hoe het komt dat de medische opleiding gericht is op farmacie en oudere en natuurlijke geneeswijzen uitsluit. Daar houdt het echter niet op, want in de huidige coronacrisis is Bill Gates een schoolvoorbeeld van een strategische “filantroop”.

Gates doet gerichte “donaties” (lees: investeringen), om daarvan later de vruchten te plukken. Aan zijn “donaties” kleven echter voorwaarden. Het geld mag alleen ter bevordering van de doelen van de BMGF gebruikt worden, met name die van wereldwijde vaccinatie. Zou het werkelijk om een gift gaan, mag de ontvanger er natuurlijk mee doen wat hij wil, maar dat is bij deze “donaties” niet het geval. Hoe zou u het vinden als u op uw verjaardag geld kreeg en daarbij te horen kreeg waarvoor u het wel en niet gebruiken mag?

Om het begrip strategische filantropie beter te begrijpen, is het zaak te kijken naar de belangen die Bill Gates bij de coronacrisis heeft.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Met een voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Welk belang heeft Bill Gates?

Bill Gates is een slimme softwarehandelaar die met Microsoft op een monopolie aanstuurde. Hij werd daarvoor in 1999 gevoelig op zijn vingers getikt. Direct nadat hij in de betreffende antitrustzaak werd teruggefloten, richtte hij de Bill & Melinda Gates Foundation op. Het lijkt erop dat het hem met deze stichting nu wel lukt om het monopolie te krijgen dat hij met zijn softwarebedrijf niet voor elkaar kreeg. Immers, achter de schermen heeft Gates een bepalende rol in het wereldwijde coronabeleid.

Het is duidelijk geen onbaatzuchtigheid wat hem drijft. Bill Gates heeft aandelen in meer dan negen grote farmaceutische bedrijven. Daarnaast heeft hij belangen in grote vaccinatiecoalities, de eerdergenoemde GAVI Alliance en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Deze allianties zijn niets meer of minder dan frontgroepen voor de farmaceutische vaccinatie-industrie. Zo sponsort de BMGF via CEPI het farmaceutische bedrijf Moderna, dat experimentele RNA-vaccins ontwikkelt.

Invloed op alle aspecten van de coronacrisis

De computerman uit Seattle heeft dus een dikke vinger in de pap van alle aspecten van de coronacrisis: de overkoepelende, supranationale adviesorganisatie WHO, universiteiten met angstaanjagende computermodellen, vaccinatie-frontgroepen, de media en de industrie die het volgens de officiële boodschap zo noodzakelijke vaccin moet gaan leveren. Zoals hieronder blijkt heeft hij ook invloed op sociale media.

Deze brede combinatie komt al helemaal in een eigenaardig daglicht te staan als u weet dat Gates tevens de grote sponsor en gangmaker – tezamen met de ook door de Bill & Melinda Gates Foundation gesponsorde Johns Hopkins Universiteit – achter Event 201 was. Event 201 was de generale repetitie van de coronacrisis die in oktober 2019 plaatsvond.

En wist u dat de Duitse en Nederlandse overheidsinstituten voor volksgezondheid (het Robert Koch Instituut respectievelijk het RIVM) gelden van de BMGF hebben ontvangen?

Op het Amerikaanse beleid drukt Bill Gates eveneens zijn stempel. De spreekbuis voor het Witte Huis in verband met de coronacrisis is de omstreden Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Sinds 2011 zet Fauci zich in voor een wereldwijd vaccinatieprogramma, het Global Vaccine Action Plan (GVAP). Dit programma is een initiatief van de Bill & Melinda Gates Foundation. Fauci is lid van de zogenaamde Leadership Council van de GVAP en heeft regelmatig contact met Bill Gates.

Nepnieuws versus gezaghebbend nieuws_YouTube-beleid@2x

Het beleid van YouTube: nieuws uit niet-officiële bronnen wordt gezien als “fake news” en wordt onderdrukt. De ‘erkende’ bronnen worden naar voren geschoven en benadrukt.

Censuur van “sociale” media

Met betrekking tot sociale media gebruikt Bill Gates zijn invloed om mensen die een bedreiging voor zijn plannen vormen, te neutraliseren. Censuur is het juiste woord hiervoor. Andersdenkenden en met name zij die zich kritisch over vaccinatie uitlaten, zouden onwetenschappelijk zijn. In een interview klaagde Gates erover dat hij het middelpunt van “complottheorieën” was. Hij maakte zich zorgen over de impact van die theorieën, met name voor het creëren van terughoudendheid ten aanzien van vaccinatie. Hij vond dat sociale media platforms zoals Facebook, Twitter en YouTube hier iets aan moesten doen en riep regelrecht op tot het censureren van “het verspreiden van wat ik [BG] als krankzinnige ideeën beschouw.”

Het door Gates gebruikte woord “complottheorieën” is een denigrerend gereedschap om andersdenkenden al op voorhand als onbetrouwbare bron te bestempelen. Aangezien Mark Zuckerberg, de opperbaas van Facebook, hem als een mentor beschouwt, heeft Gates ook de juiste contacten om die censuur te bewerkstelligen.

Mensen die niet meegaan in het officiële verhaal, ook al zijn het artsen die met goed onderbouwde argumenten komen, zijn in zijn visie “complotdenkers”. De oproep tot censuur leidde ertoe dat diverse video’s van YouTube verwijderd werden.

Complotdenkers of doordenkers?

Ofschoon de term “complottheorieën” al ouder is, werd hij gepopulariseerd door de CIA. Deze Amerikaanse inlichtingendienst wist niet goed raad met mensen die de officiële lezing van het Warren-rapport over de moord op John F. Kennedy in twijfel trokken. Naast de stelling over Lee Harvey Oswald als enige schutter riep de zogenaamde magic bullet die in het rapport beschreven werd, de meeste vragen op.

Volgens de officiële lezing zou het gaan om een mirakel dat sinds het jaar 33 van deze jaartelling niet meer is voorgekomen. De toverkogel zou zowel president John Kennedy als de iets schuin voor hem zittende Texaanse gouverneur John Connally hebben getroffen. Als de lezing van het Warren-rapport zou kloppen, ging dit projectiel door 15 lagen kleding, zeven lagen huid en ongeveer 38 cm spierweefsel, trof de knoop van een stropdas, verwijderde 10 cm rib en verbrijzelde een spaakbeen. Desondanks bleven de koperen neus en huls volledig intact. Bovendien zou de kogel midden in de lucht van richting veranderd zijn. Deus ex machina.

De “magic bullet” die JFK doodde en Gouveneur Connally verwondde.

De “magic bullet” die JFK doodde en gouveneur Connally verwondde. De kogel veranderde midden in de lucht miraculeus van richting en bleef geheel intact.

Mensen die moeite met de conclusie van het Warren-rapport hadden en een andere verklaring voor de moord zochten, werden afgedaan als “complotdenkers” en in een kwaad daglicht gezet. Net zoals nu tijdens de coronacrisis andersdenkende artsen of wetenschappers worden weggezet als “leugenaars, bedriegers en complotdenkers”.

Tegenbeweging

Qua ziektes is de coronagriep – zoals in elk griepseizoen gebeurt – allang voorbij. De overheidsmaatregelen bleven echter lange tijd gehandhaafd, daardoor hield ze een andere crisis in stand die ze zelf veroorzaakt had: een economische en mensenrechtencrisis. Er ontstond een grote internationale tegenbeweging met demonstraties in grote steden. De respectievelijke overheden bleken echter doof voor de stem van hun kiezers.

Als je met man en macht een voorwerp probeert te verplaatsen en het komt niet in beweging, kan het zinvol zijn te kijken wie aan de andere kant terugduwt. In dit geval wijst alles in de richting van de dollars van Bill Gates.

Meer weten?

Hoe kan Bill Gates zo veel invloed kopen? Waarom laten de meeste artsen zich dit welgevallen? Hoe zit het met de “experts” die de regering adviseren? Welke invloed heeft strategische filantropie gespeeld in de artsenopleiding en wat zijn de gevolgen voor de behandeling die u krijgt van uw dokter?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2020, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag