Medische behandelingen: reguliere en alternatieve geneeskunde kunnen samen in het belang van de patiënt

WAT IS DE BESTE MEDISCHE BEHANDELING?

Uw gezondheid komt op de eerste plaats

Om dit laatste deel van het drieluik goed te appreciëren, dient u  deel I en deel II eerst gelezen te hebben. Daarin hebt u kunnen lezen over de demonisering en discriminatie van alternatieve geneeskunde (deel I) en de veiligheid en effectiviteit van de reguliere geneeskunde en hoe enorme en veelvoorkomende fouten daar de doofpot in gaan (deel II).

Door C.F. van der Horst
9 nov 2016, geactualiseerd 23 oktober 2022

Deel III. Wat is de beste medische behandeling?

Door selectieve en gekleurde berichtgeving lijkt reguliere geneeskunde veel effectiever dan alternatieve geneeskunde. Wat blijft er nu over als de beste medische behandeling?

Zoals zo vaak ligt de waarheid in het midden.

Het is geen zwart-wit-verhaal

Bij zowel de reguliere als de alternatieve medische behandeling bestaat er goed en slecht. Het is geen zwart-wit-verhaal. Aan beide kanten bestaan behandelingen die effectief zijn, maar ook die dat absoluut niet zijn. Datzelfde geldt voor veiligheid, alhoewel behandelingen in de alternatieve geneeskunde over het algemeen veel milder zijn dan de ingrijpende regulier-medische behandelingen (medicatie, operaties, bestraling).

Bovendien zijn er binnen een vakgebied, alternatief of regulier, verschillen per behandelaar. De ene arts is de andere niet. Zonder elkaar de zwarte piet toe te spelen zou hierin voor de patiënt duidelijkheid moeten komen.

Mediahetzes zoals die over het Klaus Ross centrum in Bracht en demonisering dragen niets bij aan objectieve informatievoorziening, veroorzaken verwarring bij het publiek en een verwijdering daar waar alternatief en regulier in het belang van de patiënt juist tezamen moeten komen.

Polarisatie

Helaas bestaat er een neiging binnen de geneeskunde om te polariseren. Zowel binnen de reguliere als de alternatieve rijen vindt men mensen die zich hieraan schuldig maken. Om onverklaarbare redenen, tenzij deze het creëren van chaos en verwarring zijn, scheppen de media er genoegen in om deze polarisatie te versterken. Zoals we hebben gezien worden de feiten verdraaid en buiten proportie weergegeven. Hierdoor vindt er een verwijdering tussen de twee medische benaderingen plaats en de patiënt dreigt daarvan de dupe te worden.

Combineer het beste uit twee werelden

De Nederlandse dokter Henk Fransen is een voorstander van het optimaal combineren van de reguliere en alternatieve medische behandeling. Hij verbaast zich over hoeveel ophef er wordt gemaakt over fouten van alternatieve geneeskunde, terwijl alleen al in Nederland jaarlijks 3.000-4.000 patiënten  als gevolg regulier-medische fouten overlijden. Fransen is nog mild, want volgens de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche zijn het er zelfs 2-3 keer zo veel.

Henk Fransen: verenig reguliere geneeskunde met alternatieve in het belang van de patiënt@3x

Henk Fransen: verenig reguliere geneeskunde met alternatieve in het belang van de patiënt.

Dit enorme en terugkerende aantal wordt nooit opgeblazen in de media, terwijl dokter Fransen nog wel eens zijn mening moest geven in radio- of tv-interviews over een sterfgeval na een alternatieve, medische behandeling dat lang geleden (in 2001) plaatsvond. Kennelijk gebeuren dergelijke sterfgevallen zo weinig dat er een ervan wordt herkauwd. Het Klaus Ross-incident is koren op de molen van haatgroepen die de alternatieve geneeskunde niets en de reguliere geneeskunde alles vinden. Henk Fransen vond aandacht voor een dergelijke verschrikkelijke zaak alleen maar afleiding van waar het werkelijk om gaat: het met elkaar creëren van één geneeskunde. Hij waarschuwde ervoor om niet te polariseren.

Alleen het belang van de patiënt telt

De Nederlandse arts riep op tot een samenwerking tussen regulier en alternatief, om te praten over wat de goede dingen van elk zijn en hoe die gecombineerd kunnen worden. Hij legde nadruk op het belang om patiënten goed voor te lichten zodat ze wegwijs zijn en weten wat goed of slecht is in zowel de reguliere als alternatieve medische behandeling. In beide is het nodige uit te ziften. Beide kanten zullen eerlijk moeten communiceren over hun eigen zwakke plekken en niet wijzen naar wat de ander fout doet. Fransen heeft maar een doel voor ogen: “Ik ben voor de patiënt, niet voor reguliere of alternatieve geneeskunde.”

Dit is een gezonde zienswijze, want alleen het belang van de patiënt telt.

Betere dialoog tussen regulier en alternatief

Hoe afschuwelijk wat er ook gebeurd is, laat het Klaus Ross-incident een aanzet zijn tot een betere dialoog tussen reguliere en alternatieve geneeskunde, zodat het beste van twee werelden wordt gecombineerd en zowel de sterke als de zwakke punten van elk duidelijk worden.

De patiënt zal er baat bij hebben.

Dit deel III is een onderdeel van een drieluik:

Meer weten?

Wat is de achtergrond van reguliere geneeskunde? Hoe komt het dat er van alle medicijnen die er op de markt zijn, slechts een of twee genezen? Waarom kijken artsen vaak neer op alternatieve geneeswijzen? Waarom leert uw dokter niet over voeding in zijn opleiding?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2016, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag