8 natuurlijke tips tegen depressie@2x

DEPRESSIE: WAT KUNT U ERTEGEN DOEN?

Acht natuurlijke tips

Er is vastgesteld dat een depressie in de meeste gevallen na enige tijd (weken, maanden, helaas soms ook jaren) vanzelf verdwijnt. Maar wat doe je als je er midden in zit? Toch maar pillen slikken met alle grote risico’s van dien? Of zijn er andere mogelijkheden?

Door C.F. van der Horst
18 juli 2018, geactualiseerd 16 september 2022

Wat is een depressie?

Voor we gaan kijken naar deze mogelijkheden, laten we eerst eens kijken wat een depressie is. Een depressie wordt gedefinieerd als een “aanhoudend gevoel van neerslachtigheid”. Een dergelijke periode kan bij elk gezond mens voorkomen. Een verlies van een familielid, het verbreken van een relatie, ontslag, ongelukken, ziekten, er zijn talloze aanleidingen die iemand voor langere tijd een inzinking kunnen geven. Is dat iets waarvoor je naar een dokter moet? Absoluut niet. In de meeste gevallen verdwijnen de nare en moedeloze gevoelens vanzelf en komt de rust in je hoofd weer terug.

Een boswandeling helpt soms goed tegen depressie

Een boswandeling helpt soms goed tegen depressie

Diagnose-inflatie

Psychiaters hebben de criteria voor het label “depressie” als stoornis zo ruim gemaakt (zonder wetenschappelijke gronden!) dat iemand maar twee weken een vijftal symptomen hoeft te hebben om voor het label in aanmerking te komen. Ze baseren dit op de “bijbel” voor de psychiatrie, het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen oftewel de DSM.

Psychiater Allen Francis, voormalig voorzitter van de werkgroep die de vierde editie van de DSM samenstelde, bekritiseert de DSM-5. Hij is van mening dat er tegenwoordig als gevolg van de DSM-5, op basis van vage criteria overgediagnosticeerd wordt.  Zo schrijft hij in zijn boek Terug naar normaal: “Het vereiste van vijf symptomen en twee weken voor een ernstige depressieve stoornis komt voort uit een nogal willekeurige keuze en niet uit een wetenschappelijke noodzaak [nadruk toegevoegd].” Het is nattevingerwerk dus. Overigens is de meest actuele versie de DSM-5-TR, een tekstrevisie van DSM-5. Deze herziening is in maart 2022 verschenen en verandert niets aan reeds gestelde diagnoses. Wat Frances dus schrijft, geldt dus ook voor de DSM-5-TR.

Francis noemt het fenomeen “diagnose-inflatie”. Veel mensen krijgen hierdoor onterecht het etiket van depressie opgeplakt. En niet zomaar een eenvoudige depressie, want vijf symptomen gedurende twee weken volstaan meteen voor het zware label van een “ernstige depressieve stoornis”.

Het feit dat iemand weken of zelfs maanden neerslachtig is of onrustig in zijn of haar hoofd is, geeft hem of haar nog geen ernstige depressieve stoornis of maakt hem of haar nog niet tot een patiënt die medicatie krijgen moet. Bovendien, als je de inzinking zelf oplost, kom je er vaak sterker uit. Zowel blije als nare momenten zijn deel van het leven.

Gelukkig zijn er een aantal natuurlijke stappen die u kunt doen om u  prettiger te voelen. Ze kunnen u helpen uzelf te zijn  zonder gevaarlijke bijwerkingen en op eigen kracht!

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.

‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ en ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’ documenteren op uitstekende wijze hoe schrikbarend het met de medische kennis gesteld is.

De potentieel ernstige gevaren van  antidepressiva komen aan bod in Dodelijke leugens. Artsen en patienten misleid maar worden bovenal, tezamen met diverse praktische tips voor psychische problematiek, uitvoerig behandeld in het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Natuurlijke aanpak van depressie

Een kant en klare oplossing tegen depressie of neerslachtigheid bestaat niet. Pillen of injecties zijn dit zeer zeker niet, omdat deze zware medicatie alleen maar symptomen onderdrukt, niets aan de oorzaak doet en bij langer gebruik zelfs depressie kan verergeren. Wat zijn dan de mogelijkheden om iets aan een depressie of een aanhoudend gevoel van moedeloosheid te doen of beter nog, te voorkomen dat je ze krijgt?

Het is belangrijk te beseffen dat u er wel degelijk iets aan kunt doen. De volgende tips werken in de meeste gevallen, al vergen ze soms geduld. Bovendien zijn ze zonder risico: er bestaan  geen (levens)gevaarlijke werkingen zoals die van antidepressiva. De tips bestrijken een aantal gebieden:

 • Leefstijl
 • Vrijheid
 • Extraversie (aandacht naar buiten, op  de omgeving gericht)
 • Andere omgeving
 • Doelen
 • Onafgemaakte klusjes
 • Voedingssupplementen
 • Aanpakken van medicatie (polyfarmacie).

In het boek De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie vindt u nog veel meer uitgewerkte en praktische tips. Hieronder lichten we enkele reeds toe.

Gezond eten kan een factor zijn tegen depressie

Gezond eten kan een factor zijn tegen depressie

Leefstijl

De conditie van uw lichaam is een risicofactor voor depressie. Ofschoon de depressie zoals psychiaters haar definiëren, geen lichamelijke oorzaak lijkt te hebben (dat is tenminste nog nooit bewezen), kan er wel een echte lichamelijke en medische aandoening aan ten grondslag liggen. Het zal niet voor het eerst zijn dat een vitamine- of mineralentekort of een sluimerende aandoening wordt ontdekt, waarvan de aanpak de situatie in orde brengt.

Sluit een onderliggende oorzaak uit en doe  een grondig medisch onderzoek bij een orthomoleculair of homeopathisch geschoold arts. Een dergelijke zorgprofessional heeft meer pijlen op zijn boog dan de louter farmaceutisch geschoolde dokter.

Of er in het medisch onderzoek iets gevonden wordt of niet, het is zaak uw lichaam zo gezond mogelijk te houden. De factoren die hieraan bijdragen zijn:

 • Minimaal 6,5 uur natuurlijke slaap per dag (sommigen hebben 10 uur nodig)
 • Goede en biologische voeding met veel groenten, weinig rood vlees, geen bewerkte voedingsmiddelen, geen kunstmatige toevoegingen, weinig niet-natuurlijke (geraffineerde) suiker.
 • Aanvullende vitaminen, mineralen en omega-3 vetzuren (zie ook hieronder)
 • Half uur beweging per dag
 • Geen drugs
 • Geen of zeer matig alcohol.

Deze punten alleen al kunnen in de meeste gevallen voorkomen wat psychiaters als depressie aanmerken.

Weg van negatieve en kleinerende invloeden

Neerslachtigheid komt vaker voor in een omgeving waar je niet jezelf kunt zijn en waar familieleden of “vrienden” neerbuigende of kleinerende opmerkingen maken. Inspecteer uw omgeving en kijk eens eerlijk of iemand u beter of slechter doet voelen.  Hebt u de vrijheid om u zelf te zijn? Of zorgt die persoon ervoor dat uw wereld kleiner wordt doordat hij of zij de buitenwereld als gevaarlijk afspiegelt? Of dat u uw aandacht heel erg op u zelf krijgt (“introvert wordt”) in plaats dat u op de buitenwereld gericht bent en erop uit durft te gaan (extravert wordt)? Zegt iemand dat u er moe uitziet en overwerkt bent? Dergelijke opmerkingen remmen u alleen maar af. Om dokter Hans Moolenburgh Sr. aan te halen: “U kunt veel meer dan u denkt.” Anders dan wat vaak gehoord wordt, zijn mensen eerder onderwerkt dan overwerkt, mits men een balans met zijn andere activiteiten handhaaft (zie hieronder).

Het is een empirisch gegeven dat als je hardwerkende zakenmensen aanspoort om het rustiger aan te doen, ze juist dan ziek worden. Een dergelijke uitkomst rolde ook uit een Britse studie naar de mentale en lichamelijke gezondheid van mensen nadat ze met pensioen zijn gegaan. De onderzoekers concludeerden: “Werkgelegenheid voor ouderen lijkt gezondheidsvoordelen op lange termijn op te leveren.”

pensionering en depressie

De inactiviteit door pensionering kan tot verminderde gezondheid en depressie leiden

Kijk of de mensen in uw omgeving aan uw leven bijdragen of er afbreuk aan doen. Is dat laatste het geval, dan zult u daar iets aan moeten doen. Is de situatie met iemand niet op te lossen, zou het raadzaam zijn niet meer met hem of haar om te gaan. Dat is bijzonder lastig in familiesituaties, maar als u er depressief door wordt, is er weinig keuze.

Balans in uw leven

U hebt in het leven meerdere rollen: als individu, huwelijkspartner of ouder, werknemer of -gever, verenigingslid, enz.  Vrijheid om uzelf te zijn geldt ook voor elk van de rollen die u in deze categorieën hebt. Wel dient er een harmonie te bestaan, waarbij elk van de deelgebieden waarop u actief bent, met elkaar in balans is. Op het moment dat u zich in een van deze deelgebieden tekort doet, beperkt u zelf uw eigen vrijheid in die hoedanigheid. Het klinkt hard, maar dat veroorzakt u dan zelf. Soms kan het niet anders en moet je concessies doen. Als dit van tijdelijke aard is, is het geen ramp. Over de hele linie echter dient de harmonie bewaard te blijven, anders wreekt het zich. Dit is goed zichtbaar bij mensen die zichzelf voor anderen wegcijferen of, in het andere uiterste, alleen maar aan zichzelf denken.

Alleen ú kunt bepalen wat goed werkt om deze balans te handhaven. Een echtgeno(o)t(e) of familielid kan dat anders zien. Handhaaf daarom uw eigen gezichtspunt. Dat kan heel goed anders zijn dan dat van uw omgeving. Een groot filosoof zei ooit eens: “Wat goed voor de eendenjager is, is niet goed voor de eend.”

Wat goed voor de eendenjager is, is niet goed voor de eend

Wat goed voor de eendenjager is, is niet goed voor de eend

Richt uw aandacht naar buiten

Een belangrijk element bij de aanpak van depressie is extraversie. Met extraversie wordt het omgekeerde van piekeren bedoelt. Bij piekeren kijk je enkel naar binnen en daar word je niet vrolijker van. Extraversie is de activiteit van het naar buiten richten van de aandacht. Dat is simpel te doen door goed om u heen te kijken. Voelt u zich terneergeslagen, gaat u dan naar buiten en maakt u een wandeling tot u zich beter voelt, bij voorkeur in een prettige omgeving zoals een bos. Kijk daarbij goed naar de bomen, de dieren en vogels. Luister naar de geluiden en ruik de geuren. Dit helpt om uw aandacht naar buiten te richten. Probeer nieuwe dingen te zien die u niet eerder opgemerkt hebt. Het is een uitstekende remedie tegen piekeren en neerslachtigheid.

Sport is ook een prima wijze om de aandacht naar buiten te richten. Doet men reeds sport en voelt men zich desondanks down, verander dan van omgeving en activiteit.

Een zeer oude therapie is om stevige wandeling te maken. En niet zomaar een: u wandelt tot u niet meer kunt. Op het moment dat u echt niet meer verder kunt, keer dan om en, ondanks het protest van uw lichaam, wandel terug. Het klinkt meedogenloos, maar u zult verbaasd staan wat er gebeurt indien u dit werkelijk doet. Zorg wel dat u de tijd hebt om dit te doen, bijvoorbeeld in het weekeinde, en dat u goed eet en drinkt. Kent u iemand die neerslachtig is en u wilt hem of haar helpen, dan is het beter om samen te lopen. U kunt dan ook een oogje op de inwendige mens houden.

Wandelen is een oude therapie

Wandelen is een oude therapie

Andere omgeving

Het veranderen van omgeving kan wonderen verrichten. Indien mogelijk ga bij familie of vrienden in een andere stad of een ander land logeren. Schrijf u in voor een vakantie met een activiteitenprogramma (abseilen, kayakken, raften, zeilen, klimmen, enz.) in een totaal andere streek of land. Voor ouderen bestaan er wandel- of fietsvakanties.

Streef doelen na

Het zetten en naleven van doelen geeft een toekomst en zal bijdragen aan een betere gemoedstoestand. Vind werk en hobbies met een doel. Sowieso is het hebben van werk (en het daardoor bijdragen aan de gemeenschap) belangrijk om uit inzinkingen te komen en te blijven. Kijk maar eens om u heen: mensen die voor hun voortbestaan te veel afhankelijk zijn van anderen, verkeren vaak lichamelijk en geestelijk in een slechtere staat. Geven en nemen moeten in balans zijn. Uw werk dient een doel hebben dat u leuk vindt zodat u uw taak met passie kunt uitvoeren.

Maak klusjes af

Er zijn mensen met allerlei onvoltooide zaken of klusjes niet tot een einde brengen. Indien dit op van toepassing is, maak een lijst van alle zaken waaraan u begonnen bent en maak deze een voor een af. Begin geen nieuwe activiteiten voor u alle oude voltooid hebt.

Gebruik voedingssupplementen

Als aanvulling op uw levensstijl kunnen voedingssupplementen behulpzaam zijn bij depressie. De links in de onderstaande lijst verwijzen naar de (Engelse) wetenschappelijke onderbouwing. Een aantal interessante zijn:

Het is verstandig om deze supplementen in overleg met een orthomoleculair arts of therapeut te nemen.

Pas op voor medicatie, met name polyfarmacie

Medicatie geeft een verstoring van de natuurlijke enzymsystemen. Bij chronisch gebruik kan ze tot depressie leiden. Polyfarmacie, het nemen van meerdere medicijnen tegelijkertijd, versterkt dit effect nog. Polyfarmacie wordt vaak gezien bij ouderen die dan boven op alle medicatie NOG een pil krijgen tegen de depressie, terwijl juist de medicatie de waarschijnlijke oorzaak ervan was.

Door deze ontregeling kan langdurige medicatie voorkomen dat voedingssupplementen naar behoren werken. U zult dan eerst de medicatie moeten afbouwen en het lichaam ontgiften voor u de vruchten van voedingssupplemtenten kunt plukken.

Meer hierover en andere tips leest u in De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie.

Meer weten?

Waarom worden gewone gevoelens of situaties het leven gemedicaliseerd? Welke rol spelen de overheid en adviescommissies daarin? Wat is de waarde van psychiatrie? Wat moet u geloven?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2018,2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag